Komisije v Gornji Radgoni začele z delom

Od 22. do 26. julija 2002 bodo štiri sedemčlanske enološke komisije ocenile najboljša vina, kar jih premorejo slovenske vinske kleti. V komisijah sodelujejo vrhunski slovenski enologi, ki se s preverjanjem kakovosti vina poklicno ukvarjajo v okviru svojega dela na fakultetah, zavodih, institutih ter pri pridelavi grozdja in vina.

Prvi komisiji bo predsedoval mag. Anton VODOVNIK, s Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, ki je obenem tudi predsednik predsedstva vseh ocenjevalnih komisij.Tajnik komisije bo Ernest NOVAK, zaposlen v Kmetijsko gozdarskem zavodu M.Sobota, člani pa Jani GÖNC, Iztok KLENAR, Jurij HLUPIČ, Zdravko MASTNAK, prof. dr. Slavica ŠIKOVEC in Mag. Tone ZAFOŠNIK.

Predsednik druge komisije bo dr. Miran VODOPIVEC, tajnica komisije pa Mirjana KOŠUTA, oba zaposlena v Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica. Člani komisije bodo: Jože AMBROŽIČ, mag. Boris BELOGLAVEC, Darko MARJETIČ, Nada BUNDERL-RUS, Anton PEZDIRC in Lidija VEBER.

Tretja komisija bo ocenjevala pod predsedstvom dr. Mojmira WONDRE z Biotehniške fakultete, Katedre za vinarstvo. Tajnica komisije bo Katarina MERLIN, zaposlena v Kmetijsko gozdarskem zavodu Ljubljana. Komisijo bodo sestavljali še: Zdenka BLAŠKOVIČ, Alojz FILIPIČ, mag. Jože PROTNER, mag. Janez ISTENIČ, Cvetka SAKELŠEK in Milivoj TRSTENJAK.

Novost letošnjega ocenjevanja je, da prvič deloma uvaja tudi mednarodno konkurenco. Sosedske države Slovenija, Avstrija, Italija, Hrvaška in Madžarska se bodo namreč letos premierno pomerile v tekmovanju vin sorte traminec. Vino bo v mednarodni konkurenci po enaki metodi kot slovenska vina ocenjevala posebna mednarodna komisija. Komisijo bodo sestavljali: Ing. Christian Bergmann iz Avstrije, Franjo Francem iz Hrvaške, Pavlo Valdesolo iz Italije, dr. Palfy Denes iz Madžarske ter mag. Anton Vodovnik, Alojz Filipič, dr. Miran Vodopivec in Ernest Novak iz Slovenije.