Srečanje gostincev GZS

V okviru prireditve " V OBJEMU STARE TRTE " so se v Mariboru zbrale sekcije gostinskih delavcev Slovenije, in razpravljale o tekoči problematiki, predvsem pa o bližajočem se gostinsko turističnem zboru, ki bo letos v mesecu oktobru v Čateških Toplicah. Člani so z obiskom potrdili, da je takšna oblika združevanja nuja, saj je v naši stroki veliko vprašanj, ki še niso obdelana.