Načrtovanje uspehov

41. mednarodni kmetijsko-živilski sejem

Termin sejma: 23. – 30. avgust 2003

Kmetijsko-živilski sejem je že od leta 1962 rodovitno polje, na katerem se srečujejo gospodarstvo, kmetijstvo in kmetijska stroka. V Gornji Radgoni, sredi slovenskega največjega in najbolj razvitega kmetijskega področja, se stikajo povpraševanja iz Avstrije, Hrvaške, Madžarske, Italije in Slovenije, kar daje sejmu vlogo pomembnega mednarodnega in regionalnega tržnega središča.

Razstavni program je plod uspešne tradicije in aktualnih potreb. Oblikovan je tako, da zadovoljuje širok spekter povpraševanj investitorjev, grosistov in končnih uporabnikov po napravah in izdelkih s področja in za področje kmetijstva in živilskopredelovalne industrije.

Strokovni program sejma je organiziran kot odmeven forum za izmenjavo najnovejših strokovnih spoznanj in aktualnih mnenj med strokovnimi institucijami, ministrstvi, zbornicami in drugimi ustanovami ter gospodarstveniki, predstavniki podjetij in končimi uporabniki.

Kmetijstvo, gozdarstvo, naprave in sredstva za živilsko predelavo, prehrana in gostinstvo, številni in kakovostni domači in tuji razstavljavci, sodelovanje vseh državnih resornih institucij in bogat strokoven obsejemski program se dopolnjujejo v osrednjem državnem kmetijsko-živilskem sejmu. Pomen dela sveta, ki mu je prireditev namenjena, pa dokončno zaokrožijo in umestijo na poslovni globus še številne evropske in svetovne državne predstavitve.

Število in struktura obiskovalcev sta razlog, da je sejem najboljši prostor za srečanja z grosističnimi kupci in poslovnimi partnerji, obenem pa odlično prizorišče za predstavitev in testiranje novih izdelkov, uveljavljanje blagovnih znamk ter promocijo priznanj s strokovnih ocenjevanj kakovosti.

Gre za številna in strokovno vodena komplementarna področja in aktivnosti, ki ustvarjajo radgonska sejemska polja uspehov. Za materialno rast in strokovno bogatitev razstavljavcev in obiskovalcev te odmevne prireditve.

Pomurski sejem, d. d.

Janez Erjavec, direktor