Patentirani tulci Super-E

Dolenjski list, 9, januar 2003

Tulec ni lep, je pa zelo koristen

Posebne bele polietilenske varovalne tulce za mlade trte zdaj opazimo že tudi na Trški gori, nad Stražo, na Dvoru, v Beli krajini – Izdeluje jih Koplast, Evald Vodopivc s.p.

STOLOVNIK PRI BRESTANICI – Družinsko podjetje Koplast, ki se pobira po težavah zaradi poplave v delavnici, je bilo usmerjeno v recikliranje odpadne plastike. Še vedno skladišči večjo količino odpadne plastike, ki jo nameravajo v celoti predelati in porabiti za protihrupne absorpcijske ograje za avtoceste (slovenski program za LIFE program leta 2000, Bruselj). Evald Vodopivc mlajši pa ob tem išče nove priložnosti na trgu. "Proizvodnja plastičnih izdelkov ni nobena umetnost, pomembna pa je ideja," meni.

Na kmetijsko stran smo zgodbo o Koplastu uvrstili, ker je leta 1998 v sodelovanju s Fakulteto za kmetijstvo in Kmetijsko gozdarsko Zbornico iz Maribora izdelal prvi posebni varovalni tulec za vinsko trto. Na podlagi rezultatov so se odločili za belo barvo, tulcem dodali pravilno postavljene prezračevalne luknje, izdali prospekt in izdelek ponudili trgu. Doma so ga zaščitili s patentom ter v letu 2001 prijavili blagovno znamko Super-e za vse svoje izdelke.

V prvem letu so, predvsem na Štajerskem, prodali 100.000 tulcev. Odtlej se tulci reklamirajo sami, saj so od daleč vidni. Evald Vodopivc ml. vso energijo vlaga v to, da ljudje izvedo, da tak izdelek obstaja. Tako prodaja raste počasi, saj imajo vinogradniki pomisleke, ker v Sloveniji ni tradicije pri uporabi take zaščite mladih trt.

Dobre izkušnje so najboljša reklama, sicer pa o koristnosti tulcev beremo tudi na spletni strani podjetja (www.slovino.com/super-e). Specialist za vinogradništvo pri KGZ Maribor Roman Štabuc trdi, da uporaba posebnega varovalnega tulca zmanjšuje stroške pri vzgoji trte do njene rodnosti, saj trta pod tulcem pospešeno raste. Tulec jo varuje pred divjadjo, točo in spomladansko pozebo ter omogoča opustitev vezanja poganjkov v prvem letu po sajenju, s čimer vinogradnik prihrani vsaj 100 delovnih ur na hektar.

Ker so tulci vidni, lahko vinogradnik hitreje in bolj brezskrbno uporablja herbicide, kosi in mulča. Kot trdi g.Štabuc, dosedanje izkušnje kažejo, da ob pravilnih pogojih v tulcih ni potrebno posebno varovanje trte pred glivičnimi boleznimi. Ker tulec ostane na trti najmanj dve leti, se prihranek pri delu še podvoji. Priporoča tudi uporabo tulca še v tretjem in četrtem letu, ker tako varuje trto pred točo in herbicidi. V tem primeru tulec dvignemo, očistimo deblo in trto privežemo h kolu ter tulec nato spet spustimo. Tulec je še posebej priročen za podsajanje trt na prazna mesta v vinogradih.

Mag. Stanislav Trdan iz Biotehniške fakultete v Ljubljani dodaja še, da je tulec uporaben tudi v vrtnarstvu: za paradižnike, paprike, feferone. Pospešuje rast, omogoča zgodnejše sajenje in prihranke pri vezanju paradižnika, vrtnine pa varuje pred točo, pozebo in sončnimi ožigi. Kot pravi Vodopivc ml., mag. Trdan namerava razpisati tudi doktorsko disertacijo o tej temi, saj je izdelek nov in je potrebno še naprej raziskovati, kako oblikovati izdelek, ki bo omogočal optimalno obiranje plodov in optimalno kemično varstvo.

Varovalni tulec je uporaben tudi za sadno drevje, pogozdovanje in rastline v parku. Koplast poleg tega izdeluje še različne vrečke in folije, med drugim tudi embalažne vrečke za steklenice (novost leta 2002), ki naj bi uporabnike našle predvsem na turističnih kmetijah, vinogradnikih in kleteh, ki prodajajo vino v steklenicah. V pripravi imajo še darilne vrečke za steklenice, ki so lahko 4-krat cenejše od papirnatih.

IZKUŠNJE NAJBOLJŠA REKLAMA – Posebni varovalni tulec za vinsko trto je zdaj na trgu tretje leto. Prodajati so ga začeli v dveh trgovinah, zdaj ga ponuja že 32 trgovcev, ki so se sami začeli zanimati zanj. "Belokranjski vinogradnik mi je dejal, da je za 2.000 mladih trt v celoti skrbel njegov 8-letni sin! To pove največ," razlaga prodajni strateg podjetja Koplast, Evald Vodopivc ml.

(Besedilo B. Dušič Gornik)