Zbor sekcij DGD pri GZS

DGD pri Gospodarski zbornici Slovenije organizira zbor Sekcije vinskih svetovalcev – Sommelierjev, Sekcije direktorjev jedi in pijač – Food and Beverage Manager in Sekcije kuharjev in slaščičarjev, ki bo v petek 7. marca 2003 ob 9. uri v kongresni dvorani Hotela HABAKUK v Mariboru.

Program zbora:

8.30 – 9.00 Prihod udeležencev, registracija

9.15. – 10.15 Zbor sekcij s predlaganim dnevnim redom:

1. Pozdravni nagovor Edvard Kužner, predsednik DGD

2. Poročilo dela sekcije kuharjev in slaščičarjev Iztok Legat, pred. sekcije

3. Poročilo dela sekcije vinskih svetovalcev Jožef Kamenšek, pred.sekcije

4. Poročilo dela sekcije direktorjev jedi in pijač Jerneja Kamnikar, pred. sekcije

5. Finančno poročilo sekcij Alfred Polak, blagajnik DGD

6. Poročilo z udeležbe evropske konference članic WACS

7. Potrditev planov dela po posameznih sekcijah za naslednje obdobje

8. Razno

10.30 – 10.45 odmor

10.45 – 12.00 HACCAP predstavitev smernic za gostinstvo

12.00 – 12.45 Pos Elektronček, računalniški programi za gostinstvo

12. 45 – 13.45 Predstavitev prehrambne industrije in degustacija njihovih proizvodov

KOLINSKA, DROGA, 13 M

13.45 – 14.45 Ogled hotela HABAKUK (po skupinah)

16. uri predviden zaključek zbora sekcij

Miro Pretnar, dipl.geog. sekretar združenja

Srečko Koklič,svetovalec

POTREBNA JE POTRDITEV UDELEŽBE!