Blejski grad

obsijan v soncu je bil 24. aprila 2003 kraj svečanega dogodka peti generaciji diplomantov Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled. Diplome je prejelo skupno 88 diplomantov. Smer gostinstvo je zaključilo 40 študentov, 21 rednih in 19 izrednih študentov. Diplome sta jim podelili državna podsekretarka za turizem, Darja Radič in pomočnica ravnatelja VSŠGT Bled, Jana Špec. Smer turizem je zaključilo 48 študentov, 31 rednih in 17 izrednih študentov. Diplome sta studentom podelila direktorica LTO Bled Eva Štravs-Podlogar in ravnatelj VSŠGT Bled Janez Šolar. Sama prireditev je bila v pravem grajskem svečanem vzdušju s privdihom srednjega veka, prisotnostjo grajske gospode, ki se je s svojim programom prepletala v sam svečan dogodek svečane podelitve.

Fotografija Srečko Koklič: