Vinexpo 2003, Bordeaux

PSVVS v sodelovanju s Kompasom Celje organizira obisk mednarodnega vinsekga sejma Vinexpo 2003 v Bordeauxu, od 23. do 24. junija letos.VSAKOLETNI VINEXPO – SEJEM SEJMOV, NAJVEČJI VINSKI SEJEM NA SVETU LETOS PREDSTAVLJA NA VEČ KOT 36.000 M2 PREKO 2000 VINARSKIH ZDRUŽENJ NA SVETU. TO JE SEJEM NAJBOLJŠEGA KAR VINOGRADNIKI PONUDIJO IZ SVOJIH KLETI. SODELOVATI NA TEM SEJMU JE VPRAŠANJE UGLEDA, OBISKATI GA, POMENI BITI PRISOTEN, SPREMLJATI SVETOVNA DOGAJANJA V BRANŽI. PRIČAKOVATI JE PREKO 70.000 OBISKOVALCEV IZ VSEGA SVETA.

ODHOD POSEBNEGA LETALA: PONEDELJEK, 23.JUNIJA 2003 !!!

PREDPROGRAM POTOVANJA :

1.dan : LJUBLJANA – BORDEAUX

Zjutraj odhod posebnega letala Adria Airways (predvidoma ob 06.00), polet v BORDEAUX. Po pristanku čez približno dve uri prevoz na sejmišče, celodnevni ogled sejma VINEXPO ‘ 03 . Zvečer prevoz v hotel izven mestnega območja – v cca 70 km oddaljeno mesto SAINTES. Nastanitev v hotelu tipa Campanile. Večerja in nočitev.

2.dan: BORDEAUX – LJUBLJANA

Po zajtrku vožnja na sejmišče v BORDEAUX. Celodnevni ogled sejma – VINEXPO 2003, Zvečer prevoz na letališče, polet posebnega letala v LJUBLJANO.

CENA POTOVANJA ZA OSEBO JE : 168.000 SIT (=727 EUR)

V ceni potovanja je zajeto : stroški LETALSKEGA PREVOZA NA OMENJENI RELACIJI – POSEBNO LETALO CANADAIR, letališke takse, lokalni transferji na in iz sejmišča ter v hotel, nočitev v dvoposteljnih sobah na osnovi polpenziona, vodstvo in organizacija potovanja.

DODATNO PLAČILO :

Dvakratna vstopnina za sejem,

Minimum potnikov za omenjeno potovanje in ceno je 45 oseb !

PRIJAVE IN INFORMACIJE :

PSVVS CELJE, Cankarjeva 1, 3000 Celje, tel. 03 4284920, faks 03 4284930, e –mail: psvv@posl-sk-vino.si

In

KOMPAS CELJE, Glavni trg 1, 3000 Celje, tel. 03 4280306, 08, 10, faks: 03 4280330, e-mail: info@kompas-celje.si

In vse ostale pooblaščene poslovalnice Kompas Celje. Veljajo samo pismene prijave do zasedbe prostih mest.

PRIJAVE DO 20.05.2003 oz. DO ZASEDBE PROSTIH MEST !

V skladu z 900. členom Obligacijskega zakonika si pridržujemo pravico do spremembe cene, če pride do sprememb v menjalnem tečaju valute ali do sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja in v skladu z 902. členom istega zakonika pravico do odpovedi potovanja, če se ne prijavi najmanše število potnikov, potrebno za izvedbo potovanja.

OPOMBA : rezervacije niso izvršene in bodo po Vaši potrditvi programa potovanja. Takrat Vam bomo potrdili tudi ceno potovanja. Cena letalske vozovnice, ki je vračunana v ponudbi velja kot posebna ponudba in podlega posebnim pogojem ! Program je pripravljen po pogojih veljavnih na dan 11.3.2003. Pridržujemo si pravico do spremembe časa odhoda in vrnitve, če nam letalski prevoznik ne potrdi zahtevanega voznega reda.

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE KOMPASA CELJE so sestavni del te ponudbe in so Vam na voljo kot tiskana priloga. Splošne informacije, opisi poti, pogoji za potovanje in navodila so navedeni v ostalih naših katalogih !

Končno obvestilo o podrobnostih programa, ceni in točni uri odhoda boste prejeli najkasneje 7 dni pred odhodom. Če obvestila v omenjenem roku ne boste prejeli, vas prosimo, da se zglasite na prijavnem mestu osebno ali po telefonu. Nepopolnih ali nepravilnih naslovov potnikov na naročilnici ali prijavnici/voucherju, zaradi katerih obvestila ne pridejo pravočasno do naslovnika, ne obravnavamo kot višjo silo. Stroške, ki zaradi tega nastanejo, nosijo potniki sami.

Prosimo vas, da ob prijavi navedite imena udeležencev,, tako kot imajo zapisana v potnih listih. Spremembe imen potnikov v 24 – tih urah pred odhodom niso več možne brez stroškov. Prosimo preverite veljavnost potnega lista oziroma veljavnost vize za državo kamor potujete ali ste namenjeni.

Vsi naši potniki so v času potovanja nezgodno zavarovani za primer posledic nezgodnega dogodka, nastalega med potovanjem, ki ga ni povzročil sam zavarovanec. Nezgodno zavarovanje je sklenjeno z Zavarovalnico Triglav, pri nas pa lahko sklenete tudi dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujino z asistenco, pripravljeno z Zavarovalnico Triglav in Mercur Assistance ali z zavarovalnico Slovenika in Corisom.

#

Ü P R I J A V N I C A Ű

PODPISANI SE PRIJAVLJAM ZA POTOVANJE “VINEXPO 2003” IN SE OBVEZUJEM PORAVNATI VSE OBVEZNOSTI V SKLADU Z DOGOVOROM :

PRIIMEK IN IME

TOČEN NASLOV

TELEFON IN FAKS

ZAVAROVANJE ODPOVEDI : DA NE

ŽELIM SOBO: ENOPOSTELJNO DVOPOSTELJNO

DATUM IN KRAJ PRIJAVE PODPIS :

PRIJAVE IN INFORMACIJE :

KOMPAS CELJE, Glavni trg 1, 3000 Celje, tel.: 03/ 428 03 00, 428 03 10, fax: 03/ 428 03 30

KOMPAS VELENJE, Rdeča dvorana, Šaleška 3, tel.: 03/ 898 63 50, 898 63 54, fax: 03/ 898 63 56

KOMPAS GORENJE, Gorenje, Partizanska 12, tel.: 03/ 586 28 16, fax: 03/ 899 28 00

KOMPAS ZREČE, Cesta na Roglo 13b, tel.: 03/ 576 25 83, fax: 03/ 576 26 58

KOMPAS LAŠKO, Trg svobode 6, tel./fax: 03/ 573 12 95

SPREJEMAMO SAMO PISMENE PRIJAVE; AKONTACIJA ALI POLNO PLAČILO NA TRR št. 06000-00842818535

Družba je vpisana pri okrožnem sodišču v Celju,1/3100/00, osnovni kapital = 4.615.000,00 tolarjev. Smo davčni zavezanec, davčna številka : 91938066 Pred. nadzornega sveta : GREGOR MOHORKO

CELJE, 12.05.03 KOMPAS CELJE/IZLETI/SEJMI