STARA TRTA IZ LENTA V GUINESSOVI KNJIGI REKORDOV

Stara trta iz Maribora je vpisana v Guinnesovo knjigo rekordov za leto 2004. S tem je tudi uradno postala najstarejša žlahtna vinska trta na svetu.

V tujini nam najstarejšo damo med trtami priznajo. Bomo v Sloveniji znali pravilno izkoristiti in s ponosom predstaviti to našo svetovno posebnost?