Odličen sistem praktičnega izobraževanja

V programu Closing The gap so izvedli študijski obisk Nizozemske.

Na Nizozemskem bi se morali izobraževati tudi organizatorji in izvajalci izobraževanja v Sloveniji.

V okviru projekta  Posodabljanje poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja v sektorju gostinstva in turizma – Q4EU-SPS: Closing the gap je potekalo tedensko študijsko potovanje v Kraljevino Nizozemsko. Namen potovanja je bil spoznati šolski sistem na področju gostinstva in turizma ter delovanje sistema praktičnega usposabljanja dijakov in študentov v podjetjih. V projektu sicer sodelujejo ministrstvo za gospodarstvo, ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Center RS za poklicno izobraževanje, Srednje in višje strokovne šole s področja gostinstva in turizma in gospodarske organizacije, kjer opravljajo dijaki in študenti prakso.

In med udeleženci potovanja v deželi tulipanov iz vse države sta bila tudi Andrej Drvarič, organizator prakse na Srednji šoli za gostinstvo in turizem v Radencih, kjer poteka tovrstni pilotni projekt, in Marija Sraka-Šadl, pomočnica direktorja in mentorica študentom na praksi v Zdravilišču Radenci.In kakšni so vtisi z tega zanimivega in koristnega potovanja, ki se je izkazalo, kot odličen sistem praktičnega izobraževanja? Člani študijske skupine smo navdušeni nad vzgojno-izobraževalnim sistemom, ki ga imajo na Nizozemskem. Obiskali smo šole NHTV v Bredi, Vatelschool in mednarodno šolo Mondriaan v Den Haagu, turistično pisarno v Brabantu, Narodni park Biesbosch in hotele, kjer opravljajo prakso – Carlton Beach Hotel v Scheveringenu. Posebej pa izstopa koordinacija in izvedba praktičnega izobraževanja v podjetjih. Posebej navdušeni smo bili nad: zelo kvalitetnim nivojskim poukom; vsebino praktičnega izobraževanja v podjetjih; samostojnostjo dijakov in študentov; dobro tehnično opremljenost učilnic; programom poklicnih kompetenc; definiranimi kurikulumi; tržno usmeritvijo šol; mednarodnimi programi – pouk poteka v angleščini…, nam je povedala Marija Sraka-Šadl, ki je prepričana, da za kvalitetni kader, ki bo primerljiv evropskemu nivoju, bo potrebno izboljšati izobraževalne programe tudi v Sloveniji.