Zelen

Konzorcij Zelen bo 30. junija 2005 na dvorcu Zemono pri Vipavi pripravil predstavitev vin Zelen-a letnika 2004.V kleti Agroind Vipava 1894 imajo odličen ZELEN