Miro & prijatelji

Pokušnja vin podjetja Mirovino iz Koga in prijateljskih kleti bo potekala 13. julija ob 17. uriv Penzionu Blenkuš v Kranjski Gori.

Kotizacija 2500 tolarjev
Informacije: 041 474 935

Spletna stran www.slovino.com/mirovino