Za višjo kakovost sadnih žganj

Srednja kmetijska šola Maribor oziroma po novem srednja biotehniška šola Maribor je v zadnjih desetih mesecih v sodelovanju s štajersko deželno kmetijsko – gozdarsko zbornico iz Gradca izvedla čezmejni mali projekt, financiran iz programa PHARE pod naslovom Pridelava kakovostnih sadnih žganj.Slovenski in avstrijski izvajalci projekta so skušali predvsem dvigniti slovensko žganjekuho na višjo kakovostno raven, jo poenotiti z evropskimi standardi kakovosti in proizvajalcem dati več poglobljenega znanja o tehnologiji, senzoriki in marketingu žganj. Na vseh teh področjih so avstrijski sosedje že veliko dalje od nas, zato so bile njihove izkušnje 53 tečajnikom, ki so se v sklopu projekta izobraževali v na novo nastalem Centru za izobraževanje na področju pridelave sadnega žganja. Center je iz sredstev projekta dobil tudi vso potrebno opremo za kakovostno žganjekuho, ki jo bodo na mariborski šoli še naprej uporabljali za tovrstno izobraževanje.