Želje iz Pomurskega sejma

Poti so… vsaka k svojem cilju, k svoji sreči…
Prepletimo jih!
V steze, ceste, v mogočne avenije, v križišča srečanj, stiske rok…
Kajti sreča je v srečanjih ljudi, ki si želijo dobro…
Dobro in srečno 2006!

Pomurski sejem, d.d.
Miran Mate