kmetzav-mb.si

Na spletni strani http://www.kmetzav-mb.si so dostropni vsi kmetijski nasveti (tudi vinogradniški in vinarski) vključno z arhivom nasvetov za pretekla leta.
V pripravi so popolnoma spremenjene spletne strani KGZS Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor. Zaživele bodo v naslednjih dneh.