Radenski vinogradniki z veliko načrtov

Želijo se še bolj pribrižati potrošnikom. Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Kapela občina Radenci deluje sicer šele dobre dve leti, a je kljub temu z več kot 200 članic in članov, eno najbolj množičnih in tudi najbolj dejavna društev v radenski občini in tudi širše.
Res je sicer, da z delovanjem še vedno niso popolnoma zadovoljni, kar še posebej velja za dobro polovico neaktivnih članov, ki so to samo na papirju, pa so v društvu prepričani, da bo vedno več takšnih članov, ki bodo dejavnosti društva dejansko vzeli za svoje in bodo bolj sodelovali.

Vsekakor pa so v društvu, kot smo slišali na rednem občnem zboru, ki je potekal v Gasilskem domu v Radencih, in ki se ga je udeležilo skoraj celotno članstvo ter številni gostje, prepričani kako je bila njegova ustanovitev zadetek v črno. Sami so namreč menili, da je lažje delovati, če je društvo manjše in zato so izstopili iz nekdanjega skupnega Društva vinogradnikov radgonsko – kapelskih goric, ter ustanovili svoje samostojno društvo. Toda, kot je na zboru povedal tajnik društva dr. Alojz Slavič, to ne pomeni, da ne želijo še naprej sodelovati z vinogradniki iz radgonske in jurijevske občine ter tudi z drugimi sorodnimi društvi in organizacijami, kjer bi se lahko samo dopolnjevali, zlasti v obsežnejših in večjih akcijah.

Kot je v svojem daljšem poročilu o delu v lanskem letu dejal predsednik omenjenega društva Danilo Rihtarič, so z drugim letom delovanja zadovoljni, saj so plan katerega so si začrtali za leto 2005 tudi realizirali. Posebno pozornost so namenjali izobraževanju članov, saj so pripravili številna takšna in drugačna predavanja, pa delavnice in tudi praktične strokovne prikaze opravil v vinogradu ter v kleteh. ťOb tovrstnih kletarskih delavnicah smo seveda vinogradniki spoznali pomanjkljivosti pri sami negi vina tako, da smo lahko napake v vinu odpravili in se tako pripravili na društveno ocenjevane vina katero je bilo uspešno, saj smo na ocenjevanju zbali preko sto vzorcev različnih sort vina, komisija za ocenjevanje je bila povsem nevtralna in menim, da je dobro opravila svoje deloŤ, je med drugim dejal Rihtarič, ki je zadovoljen tudi s strokovne ekskurzijo, ko so šli na Bizeljsko, kjer so videli marsikaj novega.

Omenili so radenski vinogradniki tudi odlično sodelovanje z TD Klopotec Kapela so kronali tudi z nekaterimi drugimi skupnimi prireditvami, kot je postavitev klopotca ter osrednja prireditev Praznik jeseni, s strokovnim predavanjem o integrirani pridelavi grozdja, razstavo traminca, kuhanjem kisle juhe, srečolovom, bogatim kulturnim programom, vožnjo s turističnim vlakcem ipd. Enako se dobro sodeluje tudi z TD Radenci in še nekaterimi društvi ťČlani društva posebej člani UO smo se trudili, da vinogradnikom kakor tudi ljubiteljem vina približamo naša odlična vina, ki so in morajo biti prepoznavna na trgu v Sloveniji in izven naših meja, vendar menim da bo tukaj potrebno še veliko dela posebej na področju trženja in samega izobraževanja vinogradnikovŤ, je dejal predsednik Rihtarič, ki je še posebej pohvalil tajnika dr. Alojza Slaviča, ki da je v letu 2005 naredil največ za samo društvo in sploh vinogradnike iz radenske občine.

ťKljub doseženemu v letu 2005, pa se moramo potruditi da bodo dosežki v letošnjem letu boljši. Moramo biti optimisti in si zastaviti visoke cilje ter jih potem tudi realizirati. V letu 2005 smo med drugimi, imeli tudi dva večja zastavljena cilja, torej nakup vinogradniške hiše zraven klopotca na Kapeli, ter organizacijo prireditve praznika jeseni 2005 z razvitjem društvenega praporja, kar smo tudi realizirali.

Enako kot tudi še marsikaj drugega, od predavanj, ocenjevanja naših vin, strokovne ekskurzije ipd. Kot rečeno smo se veliko pogovarjali in pogajali z lastnikom hiše katero smo potem v dogovoru z občino Radenci in pa seveda z Turističnim društvom Klopotec tudi kupili.

Ob tem velja zahvala županu občine Radenci Jožetu Toplaku, kateri nas je ob tem nakupu tudi podpiral in zagotovil 80 % sredstev za nakup hiše ostalih 20 % smo zagotovili društvo vinogradnikov ter turistično društvo Klopotec. Ob nakupu vinogradniške hiše smo tako imenovali ključarja oziroma gospodarja hiše Mirka Domanjka. Seveda pa nismo ostali samo pri nakupu hiše v samo hišo smo vložili že kar precej finančnih sredstev in pa lastnega dela, saj smo obnovili streho praktično na novo izpraznili prostore tako, da je sedaj pripravljeno na notranjo ureditev prostorovŤ, je dejal Rihtarič.

Kljub dobremu delu v vinogradih pa so prisotni na zboru ugotovili, da je vinski letnik 2005 količinsko manjši, kot leto poprej, kar jim je narava določila že zgodaj spomladi z nizkimi temperaturami. ťVsekakor pa si svoj del kruha režemo seveda sami in to posebej z podcenjeno prodanim grozdjem in vinom katera cena je izpod kritike čeprav menim, da se bo v prihodnje cena nekoliko povečala, saj so zaloge napam prejšnjih let skoraj prepolovljene tako da niti večje kleti nimajo velikih zalog vina kot so jih imela prejšnje letaŤ, je poudaril predsednik društva, ki je vinogradnikom predlagal, da vina ne prodajajo izpod 300 tolarjev, oz. da vsi zvišajo ceno na vsaj 350 tolarjev za liter. ťOb tej priliki bi se seveda rad zahvalil vsem ki so kakor koli pomagali ob različnih aktivnostih društva posebna zahvala pa seveda velja našemu tajniku društva dr. Slaviču, kateri vloži največ truda in pa prostega časa v naše društvo. Prav tako pa se zahvaljujem županu občine Radenci kakor tudi predsedniku odbora za kmetijstvo, kateri pa nam za naše aktivnosti tudi finančno pomagajoŤ, je še dejal Danilo Rihtarič.

Sam dr. Slavič je sicer zadovoljen, da je društvo hitro zaživelo, ni pa popolnoma zadovoljen z dejavnostjo večine članov. Kot je dejal, tudi v bodoče bo potrebno delovati z enakim tempom, tudi pri pridobivanju novih članov, toda okrcal je tiste člane, ki se slabo udeležujejo strokovnih predavanj. ťTudi z najslabšega predavanja se lahko marsikaj pridobi, mi pa smo se trudili, da smo vedno pripravili aktualna predavanja z odličnimi strokovnjaki. Žal pa je udeležba na teh predavanjih bila skromna in bi lahko dejali, da samo četrtina članstva obiskuje tovrstna izobraževanjaŤ, je med drugim dejal dr. Slavič, ki je pohvali sodelovanje z nekaterimi sorodnimi društvi, posebej z TD Klopotec Kapela, ter tudi z TD Radenci. Rdeča nit razprav pa je bila v tem, kako nikomur ni jasno, da je cena grozdja in vina v zadnjih letih toliko izgubila na ceni, vse drugo pa se draži. Zato je bilo slišati tudi apel na radenske in vse druge vinogradnike, da se s skupnimi močmi borijo tudi proti trgovcem, ki da pobirajo smetano njihovega dela. V razpravi je bilo tudi slišati mnogo pobud in zanimivih idej, katere naj bi društvo, v sodelovanju s turističnimi in sorodnimi društvi ter občino skušali realizirati.
Tukaj predvsem gre za celovito ponudbo območja, s čem bi denimo vino lahko ponudili kar na domačem pragu, ne pa da turist, ki bi si želel, bodisi suvenir, domači narezek ali gibanico, bodisi kozarec dobrega vina, lahko prevozi ali prehodi cele kilometre.

Radenski vinogradniki so sprejeli tudi obsežen program dela za letošnje leto, ki ga predvsem sestavljajo: strokovna predavanja, strokovna ekskurzija, tradicionalne prireditve s praznikom jeseni na čelu ipd. Ob koncu občnega zbora pa so medse sprejeli še nekaj novih članov. Besedilo in foto: Oste Bakal