Srečko Koklič imenovan za kontinentalnega direktorja WACS za južno Evropo

Tomaž Vozelj in Srečko Koklič iz Aucklanda:
Na 32. kongresu WACS v Aucklandu smo slovenski kuharji dočakali tudi uradno potrditev, da smo priznani v svotovni kuharski organizaciji z imenovanjem Srečka Kokliča za kontinentalnega direktorja južne Evrope.
Današnji program je bil zelo obsežen, saj smo s programom pričeli že ob 7.50 in končali ob 21. uri. Od bolj pomembnih tem bi omenil predsatvitev novega loga WACS in razlage imena KUHAR – CHEFS
C – cuise
H – hospitality
E – education
F – food
S – service to oderhs
Pozdravil nas je tudi župan mesta Auckland gospod Dick Hubbart, ki je povdaril da ni dovolj da znaš oblikovati in klesatii kamen, ampak ga je potrebno tudi zložiti v vrhunsko obliko, kot primer je navedel katedralo.

Podana so bila poročila predsedujočih in častnega predsednika WACS Billa Gallagher, ter vseh kontinentalnih direktorjev. Sprejete so bile nove članice v skupino WACS Belorusija, Estonioja, Turčija, Srbija, Črna Gora in Gruzija.

Vsem predstavitvam je bilo skupno, da navkljub silnemu razvoju in računalniški tehniki ostaja priprava hrane v kuhinji eden izmed najpomembnejših dogodkov po vsakem seminarju, ali predstavitvi najnovejše tehnologije, zato se tudi kuharji vedno bolj zavedajo potrebnega znanja, ki ga potrebujejo za nove ideje in izzive pri pripravi jedi na teh posebnih pogostitvah. Zato se tudi WACS vedno bolj posveča različnim izobraževanjem in prenosu znanja na mlajše generacije.

Predstavili so se vsi novi kandidati za kontinentalne direktorje: Azije, Pacifiskih dezel in južne Evrope. Opravljene so bile volitve, dobili smo dva nova člana borda WACS, za Azijo John Slow, za Pacifiske dežele je ostal Gary Miller, dosedanji direktor. in za južno Evropo je postal kontinental direktor Srečko Koklič, sekretar Sekcije kuharjev in slaščičarjev Slovenije, ki bo pokrival naslednje države: Hrvatska, Ciper, Francija, Grčija, Italija, Malta, Portrugalska, Romunija, Slovenija, Španija, Srbija in Črna Gora in Turčija.
Predstavile so se nam tudi štiri kandidature za 34 kongres WACS leta 2010: Čile, Češka, Kitajska, Sri Lanka. O naslednjem gostitelju kongresa se bomo odločili jutri.
Pozdrav in prijetno toplega Auclanda.

Tomaž Vozelj, Srečko Koklič