Visokošolski strokovni študijski program Vinogradništvo in vinarstvo

Dipl. inž. vin. – diplomiran inženir vinogradništva in vinarstva

Študijski program vinogradništvo in vinarstvo je dodiplomski visokošolski strokovni študijski program prve stopnje na Politehniki Nova Gorica.
Program pokriva vse pomembnejše vsebine iz vinogradništva, vinarstva in trženja vina in tako združuje kmetijske, živilske in ekonomske vsebine. Študentje pridobijo potrebna osnovna in strokovna znanja. Teoretično znanje dopolnjujejo laboratorijske vaje in praktično usposabljanje v vinogradih in kleteh. Z izbirnimi predmeti je študentu omogočeno, da se bolj specializira za področje vinogradništva ali pa vinarstva. Dovoljen je tudi vpis predmetov iz drugih študijskih programov, ki po zahtevnosti dosegajo kriterije Politehnike Nova Gorica. Diplomanti študijskega programa vinogradništvo in vinarstvo bodo sposobni organizirati in voditi vinogradniško vinarsko kmetijo. Kritično bodo presojali nove tehnologije in ugotavljali primernost prenosa le-teh v naše okolje. Kompleksno znanje jim bo omogočalo hitrejše prilagajanje tako vinogradniških kot vinarskih tehnologij potrebam tržišča in tako tudi večjo konkurenčnost.

Več s klikom tukaj :::>>>