Obvestilo o varstvu vinogradov za VD Podravje

Vremenske razmere v drugi polovici junija so bile izjemno ugodne za razvoj vinske trte. Cvetenje vinske trte je potekalo v zelo ugodnih pogojih, kar je vplivalo na dobro oplodnjo in hiter razvoj jagod.
Zato pričakujemo strnitev jagod pri srednje poznih sortah že v začetku druge dekade meseca julija.
Močnejši pojav peronospore na listju in grozdju smo ob koncu meseca junija zabeležili le na kontrolnih (neškropljenih) ali površno škropljenih trsih vinske trte.
V času od 29. junija pa do 3. julija smo zabeležili na spremljanih lokacijah naslednjo količino padavin v mm: Zimica 40 mm, Litmerk 47 mm, Maribor 43 mm, Ritoznoj 45 mm, Savci 46 mm, Slovenske Konjice 46 mm, Zgornja Velka 30 mm, Dravinjski vrh 48 mm, Šentilj 33 mm, Lendava 23 mm in v Sebeborcih 13 mm.
Zadnje padavine so v vseh vinorodnih okoliših SV Slovenije omogočile okužbe s peronosporo. Za preprečitev okužb s peronosporo priporočamo uporabo zanesljivih fungicidov.

Nadaljevanje na pdf povezavi s klikom TUKAJ :::>>>