Vinis podaja pripombe na spremembe Zakona o gostinstvu

Pripombe na spremembe Zakona o gostinstvu je pripravila Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Vinis.