45. MEDNARODNI KMETIJSKO-ŽIVILSKI SEJEM BO DOSTOJNO NAPOVEDAL PREDSEDOVANJE SLOVENIJI EU

V januarju in februarju v Pomurskem sejmu že potekajo intenzivne priprave na jubilejni 45. mednarodni kmetijsko – živilski sejem, ki bo v Gornji Radgoni od 25. do 31. avgusta 2007 ter na mednarodna ocenjevanja kakovosti, ki ga bodo napovedovala od pomladi dalje.
Poleg z razstavljavci se organizator srečuje na delovnih sestankih z institucijami, društvi, zvezami in posamezniki, s katerimi sodeluje pri pripravi sejma.

Na seji programskega sveta 45. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma so sodelovali predstavniki institucij in strokovnjaki, aktivni v organizacijah, kot so:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Gospodarska zbornica Slovenije,
Gospodarsko interesno združenje Meso – izdelki,
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in njene območne zbornice,
Gospodarska zbornica Slovenije GZS – Združenje živilske industrije,
Območna zbornica Pomurje Gospodarsko interesno združenje Mlekarstvo,
Obrtna zbornica Slovenije,
Kmetijski institut Slovenije,
Zavod za gozdove Slovenije
Univerza Ljubljana – Biotehniška fakulteta Ljubljana,
Univerza v Mariboru – Fakulteta za kmetijstvo, Fakulteta za strojništvo Maribor,
Vinska družba Slovenije,
Srednja kmetijska šola Rakičan,
Zveza društev rejcev drobnice Slovenije, in drugi.
Udeleženci sestanka so podali pozitivne ocene prireditve v letu 2006 in obetajoče napovedi za letošnjo.

Ravno tako je Pomurski sejem v minulih dneh organiziral sestanke s priznanimi rejskimi organizacijami, ki sodelujejo pri pripravi strokovnih razstav živali ter s predstavniki vinogradnikov in vinarjev, ki bodo sodelovali tako na odprtem državnem ocenjevanju vin Vino Slovenija – Gornja Radgona kot tudi na sejmu.

Kot uvod v predsedovanje Slovenije EU pripravlja Pomurski sejem na svoji osrednji letošnji prireditvi v komercialnem delu predstavitev članic EU, skupinske predstavitve držav in regij ter predstavitve izdelkov, ki so v EU zaščiteni po označbi geografskega porekla ter označbi posebne tradicionalne kakovosti. Predstavila se bodo najvidnejša slovenska gospodarska združenja s področja gospodarstva, prehrane in vina, zbornične organizacije ter vladne institucije.

Državam članicam EU je Pomurski sejem ponudil predstavitev z aktivno prisotnostjo in s promocijskimi materiali. Poudarki predstavitev bodo na turizmu in gospodarstvu, predvsem na njegovem kmetijskem delu.

Slovenskim izdelkom, ki nosijo znamke zaščitenega geografskega porekla in posebne tradicionalne kakovosti, se bodo letos pridružili tudi evropski.

Sodelovale bodo najvidnejše vladne in zbornične institucije: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Kmetijski institut Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije… Predstavile se bodo sekcije prehrambene industrije, pekarstva ter proizvodnje pijač pri OZS oz. združenja pri GZS, ter interesna gospodarska združenja GIZ mlekarstvo, GIZ meso – izdelki.

Predstavilo se bo šolstvo s področja kmetijstva in prehrane.

Obeta se velika predstavitev vinarstva. Poleg Slovenske vinske družbe, ki se bo s svojimi družbeniki predstavila na skupnem razstavnem prostoru, bodo sodelovali tudi drugi pomembni vinarji, njihova združenja in zveze.

Na zunanjih razstavnih prostorih bodo približno tretjino vseh sejemskih površin predstavljale najuglednejše blagovne znamke kmetijske mehanizacije, strojev, priključkov in opreme. Mnoge izmed njih bodo lahko obiskovalci preizkusili, poseben poudarek pa bo dan tudi ekološkim vidikom in varnosti pri delu s kmetijsko mehanizacijo.

Na sejmu bodo seveda tradicionalno dobro zastopani tudi drugi izdelki s področja prehrane, opreme za živilsko predelovalno industrijo, gostinske opreme, semen in sadik, sredstev za prehrano in nego živali in rastlin ter obrti.

Najpomembnejši del strokovnih sejemskih razstav bodo strokovne razstave živali.

Na razstavi govedi bodo v hlevih in na pašniku predstavljene najboljše plemenske živali pasem, ki so zastopane v Sloveniji.
Predstavitev konj pripravljajo priznane rejske organizacije. Poleg konj slovenskih rejcev bodo nastopile tudi živali iz tujine.
Govedo in konji se bodo dnevno predstavljali še na maneži ob strokovnih komentarjih rejcev, najboljši pa bodo tudi nagrajeni.
Predstavitev prašičev je prevzela priznana rejska organizacija, ki bo predstavila plemenske živali in kategorije pitancev.
Na razstavi drobnice bodo prisotne vse pasme ovc in koz, ki so zastopane v slovenskem prostoru. Organizirana bo prodaja sirov, predvidoma vsaj en sejemski dan pa tudi pokušnja mesa drobnice, saj je to glede na svojo kakovost še vedno premalo poznano. Na dan drobnice bodo živali predstavljene v maneži, kjer bo med drugim prikazano striženje ovac.

Sejem bo popestril vzorčni nasad, ki ga bo pripravila Srednja kmetijska šola Rakičan.

Zanimanje obiskovalcev za vzorčni nasad je vsako leto večje, več pa je tudi vprašanj, ki zahtevajo strokovne odgovore. V letu 2007 bo Srednja kmetijska šola Rakičan sodelovala na sejmu že dvajsetič. Nasad bo uredila v obliki kroga, ki bo predstavil ca. 140 rastlin. Zastopani bodo: hibridi koruze, stročnice, kapustnice, solatnice, strniščni dosevki, okrasne trave, alternativne poljščine, začimbnice in dišavnice ter cvetlice.
Poleg Srednje kmetijske šole Rakičan se bodo z vzorčnimi nasadi predstavili tudi komercialni ponudniki.

Prireditev bodo spremljale razstava malih živali, razstava čebelarstva…

Obiskovalci bodo lahko poskušali in kupili izdelke iz čebeljega medu. Čebelarski predstavitvi se bo v svoji sejemski brunarici pridružil Zavod za gozdove Slovenije s predstavitvijo čebelarske gozdne učne poti. Razstavo malih živali bo popestrila razstava rib in plazilcev.

Tehten in bogat bo program stanovskih dni in strokovnih posvetov.

Kot novost pripravlja organizator v ponedeljek, 27. avgusta 2007 Dan Enogastronomije. V njegovem okviru bo potekalo tudi ocenjevanje vin s strani sommelierjev.
Tradicionalno bo na sporedu svečana razglasitev rezultatov in podelitev medalj mednarodnih ocenjevanj mesa in mesnih izdelkov, mleka in mlečnih izdelkov, sadnih sokov in brezalkoholnih pijač, kmetijske mehanizacije in opreme, ter svečana razglasitev rezultatov in podelitev medalj odprtega državnega ocenjevanja vina Vino Slovenija – Gornja Radgona, ki potekajo pod okriljem 45. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma. Pokušnje vin in predstavitve za javnost pripravlja Poslovna skupnost za vinogradništvo in vinarstvo Slovenije.
Svoje stanovske dneve in z njimi povezano dogajanje bodo imeli na sejmu orači, mladi v kmetijstvu, čebelarji, gozdarji, lovci, govedorejci, konjerejci, vinogradniki in vinarji, veterinarji, slovenski zadružniki, prašičerejci, poljedelci, rejci drobnice, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, ponudniki in uporabniki kmetijske tehnike, kmetijsko in živilsko šolstvo ter avstrijska Štajerska.
Strokovne posvete napovedujejo govedorejci, konjerejci, rejci prašičev ter rejci drobnice. Uvodnim predavanjem bodo sledile tudi podelitve priznanj in nagrad za najboljše reje.
Ena od tem veterinarskih posvetov bo bolezen modrega jezika.
Tradicionalno se bodo srečale vinske kraljice iz Slovenije in sosednjih držav…

Informativno, zabavno in družabno bo tudi spremljajoče dogajanje…

Sejem bodo popestrila merjenja moči, znanja in spretnosti… Med organizatorji spremljajočih dogodkov je tudi Zavod za gozdove Slovenije, ki bo organiziral 9. državno sekaško prvenstvo lastnikov gozdov. Od novih spoznanj in tekmovalnega razburjenja si bodo lahko obiskovalci oddahnili ob dobri kulinariki in vinih ter se družili ob razvedrilnih in glasbenih dogodkih.

Od pomladi dalje bodo sejem napovedovala strokovna ocenjevanja kakovosti mlečnih in mesnih izdelkov, sadnih sokov in brezalkoholnih pijač, vina ter kmetijske mehanizacije.

Organizatorji strokovnih ocenjevanj prehrambenih izdelkov bodo skrbeli za nadaljnje mednarodno širjenje ugleda ocenjevanj v Gornji Radgoni. Posebej bodo vabili proizvajalce iz držav, ki mejijo na Slovenijo in proizvajalce iz dežel – sejemskih gostij.
Odprto državno ocenjevanje vin Vino Slovenija – Gornja Radgona, ki je preteklo leto prvič potekalo po novem pravilniku, se letos ponaša z novo blagovno znamko.
Po napovedih pa bo s pravo parado tehnične odličnosti postreglo tudi ocenjevanje kmetijske mehanizacije, dan pred odprtjem sejma.

______________________
Podrobnejše informacije:
Mateja Jaklič, vodja komerciale
tel.: 02/5642 110
mateja.jaklic@pomurski-sejem.si
Odnosi z javnostmi:
Miran Mate, telefon 041 263 107
ps.lj@pomurski-sejem.si

Spletna stran: http://www.pomurski-sejem.si