Nova spletna predstavitev jeruzalem-ormoz.si

"Vina Jeruzalem Ormož pridelujemo izključno iz grozdja, ki je zraslo v naših vinogradih ali pri najboljših vinogradnikih iz okoliša. Pridelava temelji na naravi prijazni tehnologiji – integrirani pridelavi in dobrem poznavanju lastnosti posameznih vinogradniških leg in vinske trte. V kleti nas vodi spoznanje, da je vino proizvod naravnih procesov, ki jih temeljito poznamo, nadzorujemo in po potrebi le usmerjamo. Sad vinske trte, grozd, prinese v klet veliko bogatih snovi, ki jih s skrbnim kletarjenjem skušamo ohraniti in ujeti v steklenico. Zato lahko pridelamo popolnoma naravna, pristna, sadna, sveža, polna in harmonična vina.

V vinih Jeruzalem Ormož se zrcalijo lastnosti tal, podnebja, lege, sorte, letnika ter vinogradnikovo in kletarjevo delo. Nikoli niso povsem enaka, a zato vedno pristna in edinstvena."

…so med drugim zapisali na novi spletni strani http://www.jeruzalem-ormoz.si