Vabilo vinarjem – VINSKI LETNIK 2006 vinorodne dežele Podravje

Pred nami je ocena vinskega letnika 2006. Kmetijsko gozdarski zavod Maribor pripravlja to pomembno ocenjevanje letos že enainštiridesetič. Vljudno Vas vabimo, da sodelujete z Vašimi vini tudi Vi, tako bomo lahko skupaj opravili pomembno strokovno delo.
V programu imamo pregled in ocenitev vin normalnih trgatev in vin posebne kakovosti (pozna trgatev, izbor, jagodni izbor, ledeno vino in suhi jagodni izbor) letnika 2006 ter vina posebnih kakovosti in penin tudi drugih (starejših) letnikov.

Ocenjevanje bo potekalo 23. maja tega leta na Kmetijsko gozdarskem zavodu v Mariboru.

Priporočamo Vam, da se odločite, izpolnite prijavnico in potrjeno pošljite na naš naslov do 11. maja 2007.

Vabljeni:
K sodelovanju vabimo vse pridelovalce grozdja oz. vina z vinorodnega območja vinorodne dežele Podravje. Vrata so na široko odprta vsem pridelovalcem grozdja oz. vina, ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje.

Pogoji za sodelovanje:
• Pridelovalec mora biti vpisan v register pridelovalcev grozdja oz. vina in imeti opravljeno prijavo letnega pridelka.
• Analizni izvid oz. odločba o ocenitvi (fotokopija) za vino, če je že bilo ocenjeno po ZOV-u, v kolikor vino še ni bilo ocenjeno po ZOV-u pa Zapisnik o pregledu dozorelosti grozdja in analizni izvid, ki zajema alkohol, skupne kisline in reducirajoči sladkor.
• Najmanjša količina vina posameznega vzorca normalne trgatve je 500 lit., količina vina posebnih kakovosti ni določena.
• Delno plačilo stroškov.

Vzorčenje
Prosimo, da vzorce dostavite na Kmetijsko gozdarski zavod Maribor do dogovorjenega roka, in sicer najpozneje do 18. maja 2007.
Število potrebnih vzorcev vina:
• 3 steklenice á 0,75 lit. ali
• 4 steklenice á 0,50 lit. ali
• 5 steklenic á 0,25 lit. oz. 0,375 lit.

Stroški za sodelovanje
Po ocenjevanju sledi še tradicionalni vinogradniško vinarski strokovni posvet in izdaja obsežnega zbornika, zato smo za delno pokritje stroškov primorani zaprositi za sofinanciranje, ki znaša 25,00 EUR po vzorcu.

Vse ostale informacije lahko dobite pri g. Tadeji Vodovnik Plevnik, ali pri g. Leonidi Gregorič, na telefonskih številkah: 02 228 49 53 ali 02 228 49 15 ali 051 337-092 ali 031 674-261.

Prosimo Vas za čimprejšnjo pismeno prijavo in se veselimo sodelovanja z Vami!

S spoštovanjem in lepimi pozdravi!

Za organizacijo:
Tadeja Vodovnik Plevnik, univ.dipl.inž.kmet.

Direktor:
dr. Stane Klemenčič