Vabilo za sodelovanje na 3. slovenskm vinogradniško vinarskem kongresu

Delovne vsebine programa 3. slovenskega vinogradniško vinarskega kongresa z mednarodno udeležbo
(Maribor, 15-16. november 2007)
Predstavitev stanja v vinogradništvu in vinarstvu v Sloveniji in perspektive nadaljnjega razvoja.
Opuščanje in zaraščanje vinogradniških površin v zasebni in državni lasti (Sklad kmetijskih zemljišč…..)

Predstavitev reforme vinskega sektorja v Evropski uniji ter predstavitev in ocena posledic ukrepov predlagane reforme za Slovenijo
V tem delu je namen predstaviti Predlog osnutka reforme skupne ureditve trga z vinom, njeno izvajanje v Sloveniji in v sosednjih regijah ter odzivi na reforme v državah, ki se pripravljajo na vstop v EU.

Vinogradništvo in vinarstvo v Programu razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 in možnosti črpanja sredstev iz nacionalnih in evropskih virov.

Vinogradništvo in vinarstvo
Tehnološke rešitve za boljšo tržno kakovost slovenskih vin v luči predlagane reforme.

Organiziranost, trženje in zakonodaja
Možnosti organiziranosti in povezovanja oblikovanje modelov) v slovenskem vinogradništvu in vinarstvu glede glede na specifičnost pridelave in glede na predlagane reforme za učinkovitejšo promocijo in trženje slovenskega vina v evropskem prostoru.
Zakonodajni problemi (ministrstva: KGP, za finance, za gospodarstvo, za zdravje).

Izvlečke referatov v elektronski obliki pošljite na naslov stanko.vrsic@uni-mb.si.

Izvleček naj vsebuje naslov referata in največ eno stran vsebine izvlečka (pisava Times New roman 12, razmik med vrsticami 1,5). Vsebine referatov morajo ustrezati zgoraj navedenim delovnim vsebinam.

V pričakovanju dobrega sodelovanja vas lepo pozdravljamo.

Organizacijski odbor 3. vinogradniško-vinarskega kongresa
Za OO doc. dr. Stanko Vršič