3. SVVK z mednarodno udeležbo

ťSlovenske trte in vina v Evropski unijiŤ je slogan 3. SVVK.
Na pragu pereče reforme tržne ureditve za vino v EU, menimo, da je sedaj pravi čas in priložnost, da dorečemo in usmerimo nadaljnjo pot slovenskega vinogradništva in vinarstva, oz. slovenskega vinogradnika, vinarja in vina.


3. SLOVENSKI VINOGRADNIŠKO – VINARSKI KONGRES (3. SVVK) z mednarodno udeležbo
Maribor, Kongresni center hotela Habakuk, 15. in 16. november 2007

Plenarno srečanje bo poskušalo postaviti smernice predvsem za prihajajoče obdobje, ko na naš trg prihaja konkurenca vin iz držav Evropske skupnosti in tudi iz drugih zunanjih trgov.

Vinogradništvo in vinarstvo sta pomembni kmetijski panogi, saj sta tesno povezani z drugimi dejavnostmi in imata pomembno vlogo pri ohranjanju naravne kulturne krajine in bogate etnološke dediščine. Na težje obdelovalnih površinah ohranja njihovo obdelanost in delno preprečuje praznjenje podeželja.

Tradicija pridelave vina v Sloveniji je več stoletna. Tako sta tudi trta in vino neposredno in posredno povezani z življenjem ljudi, katerim vino ne pomeni le zgolj preživetje, temveč tudi nacionalno identiteto.

Za Slovenijo je značilna velika razdrobljenost posesti vinogradov, kleti in pridelovalcev. Pri tem je tehnološka opremljenost zelo raznolika, in je odvisna od velikosti, preteklosti, tradicije, usmeritve, iznajdljivosti in uspešnosti. Tudi usposobljenost vinarjev je različna, saj je večini pridelava in trženje vina dodatna dejavnost. Zato je tudi organiziranost pridelovalcev pri nas drugačna in specifična.

Organizacijski odbor 3. slovenskega vinogradniško vinarskega kongresa si bo prizadeval, da bo imel kongres jasno sporočilo stroki, kmetijski politiki in potrošnikom.


Uradna spletna stran 3. slovenskega vinogradniško vinarskega kongresa je www.kongres.slovino.si