Predprijava kontrole grozdja namenjenega vrhunskim vinom

Obvestilo je namenjeno vsem pridelovalcem grozdja, namenjenega pridelavi vrhunskih vin v vinorodni deželi Podravje; Po 12.členu in 18.točki 42.člena Zakona o vinu UL 70/97 in 16/01, se bo tudi v letošnjem letu, opravljala kontrola količine in kakovosti grozdja, namenjenega pridelavi vrhunskih vin.
Kontrolo kakovosti in količine grozdja namenjenega predelavi v vrhunsko vino opravljajo pooblaščene organizacije za oceno vina in sicer za vinorodno deželo Podravje: Kmetijsko gozdarski zavod Maribor.

Pregled kakovosti in količina grozdja je obvezen za vse kategorije vrhunskega vina, to je za vrhunsko vino in za vrhunska vina posebnih kakovosti.

Pridelovalec lastnega grozdja namenjenega pridelavi vrhunskih vin prijavi trgatev za grozdje na Kmetijskem zavodu Maribor s pisno predprijavo in prijavo, kot sledi:

  • predprijava trgatve za vrhunsko vino najmanj 8 dni pred predvideno trgatvijo,
    (pisna predprijava obsega: ime in priimek in naslov, oziroma firmo in sedež pridelovalcalastnega grozdja, številko vpisa v register pridelovalcev grozdja in vina, sorto oziroma sorte grozdja ter oceno predvidene količine grozdja po sortah in predvideni datum trgatve). Izpolnjen obrazec vrnete na naš naslov, po faxu 02 2519482 ali po elektronski pošti. Obrazce lahko dvignete pri vaši kmetijsko svetovalni službi, na KGZ Maribor ali na spletni strani www.kmetijski-zavod.si.

    Podrobnosti s klikom tukaj :::>>>

    Formular "P R E D P R I J A V A trgatve grozdja za vina vrhunske kakovosti in vrhunska vina posebnih kakovosti letnika 2007" lahko snamete s klikom tukaj :::>>>