Slovenske trte in vina v Evropski uniji

Vinogradniško – vinarski kongres bo novembra v Mariboru
Vsebinska predstavitev 3. slovenskega vinogradniško – vinarskega kongresa (3. SVVK) je bila ob dnevu vinogradnikov in vinarjev na jubilejnem 45. kmetijsko – živilskem sejmu v Gornji Radgoni.To je že druga javna predstavitev, najpomembnejšega vinsko – vinogradniškega dogodka zadnjih let pri nas. Tokrat so bile prvič podrobneje predstavljene vsebine strokovnega dela kongresa, vključno z naslovi uvodnih referatov. Dvodnevni kongres bo potekal, 15. in 16. novembra 2007, v hotelu Habakuk v Mariboru, pod sloganom ťSlovenske trte in vina v Evropski unijiŤ.

Priprave na kongres, ki bo tematsko usmerjen na položaj in perspektivo razvoja slovenskega vinogradništva in vinarstva v luči restriktivne evropske reforme trga z vinom, so v polnem teku. Na kongresu z mednarodno udeležbo pričakujejo več kot 400 udeležencev. Kongres omogočajo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, katerima so se že pridružile vse pomembnejše strokovne institucije. Podporo kongresu so izrazili tudi sponzorji in donatorji, ki se zavedajo, da je vino slovenski ponos, vinogradništvo pa odločilno oblikuje podobo krajine v slovenskih vinorodnih deželah.

Dr. Stane Klemenčič, predsednik organizacijskega odbora 3. slovenskega vinogradniško vinarskega kongresa je na predstavitvi povedal, da so priprave vseh delovnih skupin za izvedbo kongresa v polnem teku ter med drugim ocenil, da ť je ravno pravi čas za izvedbo tako obsežnega strokovnega foruma, kot je 3. SVVK. Razprave na kongresu in njihovo jasno sporočilo, lahko odločilno pripomorejo k boljšemu stanju v stroki in začrtajo smernice k še višji kakovosti slovenskih vin ter pripomorejo predvsem k njihovi večji prepoznavnosti na zahtevnih tržiščihŤ.

Z uvodnimi referati bodo slovenske strokovne institucije predstavile aktualno stanje v slovenskem vinogradništvu in vinarstvu. V nadaljevanju bo ena najvidnejših udeleženk kongresa, predstavnica Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja pri Evropski komisiji, gospa Ildiko Mikulas predstavila evropsko vinsko reformo. Ostali sodelujoči tuji predavatelji bodo predstavili organiziranost in izkušnje prilagajanja vinogradništva in vinarstva na skupno evropsko politiko v Avstriji in Italiji ter kako se na to pripravljajo na Hrvaškem. Mojca Jakša iz kmetijskega ministrstva in dr. Emil Erjavec iz ljubljanske Ekonomske fakultete bosta predstavila ťStališča Republike Slovenije do reforme trga z vinom in njene predvidene poslediceŤ. Napovedana je tudi zanimiva tema, kjer bo govora o ekološki pridelavi vina kot morebitnem tržnem izzivu.

Strokovnjaki posameznih strok se bodo dotaknili tudi dodatnih tem, kot so: klimatske spremembe v Sloveniji in reakcije trte na njih, izkušnje v integrirani in ekološki pridelavi grozdja, možnosti razvoja malega vinogradništva in ohranitev vinogradov na večjih strminah, prihodnost vinogradništva v luči povezovanja med pridelovalci in raziskovalnimi institucijami, dovoljeni tehnološki postopki in sredstva pri pridelavi vina, novosti pri vinarski opremi in postopkih, razvoj trga z vinom do leta 2015, poslovne strategije vinskih kleti in vinogradnikov, blagovne znamke ter tudi pridelava vina z davčnega vidika.

Ob predstavitvi strokovnih tem kongresa je dr. Stane Vršič jasno povedal, da ťmoramo v Sloveniji narediti vinogradništvo in vinarstvo ponovno uspešno. S tem kongresom pa jasno sporočiti, da vinogradov v Sloveniji ni potrebno krčiti, kaj šele ta ukrep spodbujati, saj starostna struktura in obnova vinogradov v zadnjih letih kaže na to, da je zmanjševanje površin že po naravni poti prehitro. S strani države se pričakuje, da bodo vsi ukrepi življenjsko povezani s panogo in obnovo vinogradov vzpodbujali oziroma je vsaj ne oviraliŤ.

Mag. Anton Vodovnik, član delovne skupine za organizacijo kongresa apelira, ť k sodelovanju so povabljeni vsi, ki jim ni vseeno, kakšna bo prihodnost slovenskega vinogradništva in vinarstva. Kongres je priložnost za iskanje odgovorov na vprašanja, kako naravne danosti in znanje združiti v skupno zadovoljstvo pridelovalcev, posredovalcev in uživalcev slovenskega vinaŤ.

Predstavljeni strokovni referati bodo zbrani v zborniku 3. SVVK, ki je osrednja strokovna publikacija slovenskega vinogradništva in vinarstva. V podporo kongresu je bila postavljena spletna stran kongresa www.kongres.slovino.si, na kateri so zbrane vse potrebne informacije, tako z vsebinskega kot organizacijskega dela. Na spletni strani je urejeno tudi kongresno medijsko središče, kjer je od obilici uporabnih informacij na voljo tudi formular za akreditacijo. Vsebina portala, vključno z povzetki referatov bo na spletu dostopna zainteresiranim tudi po kongresu, kar predstavlja še dodano vrednost glede na predhodna kongresa. Za spletno stran kongresa in medijsko podporo skrbi Zavod SloVino.

Kongres bo organiziral KGZS – Zavod Maribor ob sodelovanju z drugimi strokovnimi institucijami in združenji, pod pokroviteljstvom Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije. Zadnji kongres je bil leta 2002 na Otočcu, prvi pa leta 1996 v Portorožu.

Press 3. SVVK
gsm:031766000
kongres@slovino.si