Kongres postavlja smer razvoju vinske panoge

MARIBOR, 15. november 2007 – V kongresnem centru hotela Habakuk se je danes začel dvodnevni 3. slovenski vinogradniško-vinarski kongres (3. SVVK) z mednarodno udeležbo. Kongres je strokovne narave in je namenjen predvsem vinarjem in vinogradnikom vseh treh vinorodnih dežel ter stroki. Na kongresu je prisotnih več kot 360 udeležencev, med njimi tudi nekateri ugledni gostje iz Nemčije, Avstrije, Madžarske, Hrvatske in Srbije. Kongresa se bo udeležilo tudi 44 študentov iz treh slovenskih univerz. Kot poklon zgodovini in spoštovanju lokalne tradicije so bili udeleženci kongresa pred samim začetkom deležni okušanja arhivskega vina iz vinagove kleti.
Po uvodnem nagovoru predsednika organizacijskega odbora kongresa dr. Staneta Klemenčiča, so zbrane pozdravili še častni gostje, predsednik državnega sveta Franc Sušnik, državna sekretarka kmetijskega ministrstva Branka Tome, predsednik KGZS Peter Vrisk in župan Maribora Franc Kangler. Vinogradniško-vinarski kongres je zagotovo najširši in največji strokovni forum na področjih povezanih s slovenskim vinom in razvojem te dejavnosti. Ker je organiziran vsakih pet let, je predvsem priložnost za jasno opredelitev in vizijo za prihodnost. Danes je izšel zbornik kongresa na 288 straneh.

Na kongresu so že prvi dan številni priznani strokovnjaki predstavili referate povezane z zadnjimi dognanji stroke na vseh področjih. Med njimi si posebno pozornost zasluži uvodni referat, ki so ga skupaj pripravile slovenske strokovne institucije o pregledu aktualnega stanja v slovenskem vinogradništvu in vinarstvu.

Med tujimi referenti velja posebej omeniti Ildiko Mikulas iz Generalne direkcije za kmetijstvo in razvoj podeželja pri Evropski komisiji, ki je poudarila, ťda bi reforma naj upoštevala zgodovinska dejstva in da bi bilo več sredstev v prihodnje namenjeno bolj konstruktivnim ukrepom namesto destilacijiŤ. Gospa Mikulas razume zaskrbljenost Slovenije in ostalih novih članic unije, ki v prvih letih niso bile dovolj pripravljene in usposobljene za črpanje sredstev, ki so jim bile na voljo.

Mojca Jakša iz kmetijskega ministrstva je predstavila stališča Slovenije do reforme vinskega trga. Predavatelji z diskusijo, pa niso mogli mimo aktualnih tem o označevanju sladkorne stopnje in možnostih dosladkanja vina.

Branka Tome, državna sekretarka na MKGP želi, da bi videli reformo kot priložnost predvsem tisti vinogradniki, ki bodo znali izkoristiti nove tržne in zakonske razmere. Veseli jo velika udeležba na kongresu, še posebej mladih in študentov, ki bodo v prihodnje nosilci panoge v novih pogojih. Dr. Stanko Vršič je zaskrbljen nad slabo povezanostjo in organizacijo predvsem pri malih vinogradnikih. Težavo vidi v razhajanjih med stroko in birokracijo, ki jo vodijo ljudje iz pisarn, in občasno ne razumejo razmer v praksi oz. na terenu.

V večernem času, se bodo udeleženci poklonili Stari trti iz Lenta s sprejemom mariborskega župana Franca Kanglerja. Večer bodo nadaljevali na slavnostni večerji pod Pohorjem, kjer pričakujejo tudi kmetijskega ministra Iztoka Jarca.

Drugi dan kongresa bodo zaznamovale trženjske vsebine, vsebine povezane z ekološkim vinogradništvom in zaključek s sklepi kongresa. V petek ob 13. uri bo organizirana tiskovna konferenca s priznanim strokovnjakom dr. Uwe Hofmannom iz Nemčije.