Slovene National Dishes in Europe

SLOVENSKE NARODNE JEDI V EVROPI
Radenski dijaki in dijakinje na Finskem
Projekt mobilnosti prispeva tudi kulturnem in jezikovnem spoznavanju med mladimi; Nepozabna doživetja na severu Evrope; Niso bile enomesečne počitnice, temveč praksa in mnoge druge obveznosti

Že lani oktobra in novembra so dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem (SŠGT) Radenci bili v okviru projekta Slovene National Dishes in Europe, ki ga izvajajo pod okriljem Leonardo da Vinci projektov (izmenjava dijakov) na Finskem. Znašli so se v mestecu Espoo, nekaj minut oddaljenem od glavnega mesta Finske, Helsinkov, odkoder so po slabem mesecu bivanja, prinesli veliko koristnega, predvsem pa so bili deležni nepozabnih doživetij. Tja so se dijaki in dijakinje različnih starosti in programov (turistični tehniki, gostinski tehniki, tehniki kuharstva…), katere obiskujejo na SŠGT Radenci, odpravili skupaj s koordinatorico Darjo Zlatnik, ki izvaja projekte mobilnosti na omenjeni, edini srednji šoli na radgonskem objektu. Po štiri dekleta (Dajana Naglič, Maja Potočnik, Monika Trajber in Alja Žigo) ter štirje fantje (Kristjan Horvat, Tadej Gelt, Marko Škafar in Kristjan Tkavc Štrakl), na Sever niso šli na počitnice, temveč so na Finske opravljali delovno prakso in vse ostale obveznosti, ki so predvidene z omenjenim projektom. S projektom ”Slovenske narodne jedi v Evropi”, so v Espou, in sploh na Finskem promovirali tudi našo državo.

In sedaj, ob zaključku projekta mobilnosti so v Radencih pripravili posebno prireditev, na katero so poleg vodstva šole in omenjenega projekta, povabili tudi starše dijakinj in dijakov, župane ter še nekatere goste. Na prireditvi so udeležencem svečano podelili Europasse, kar se je zgodilo prvič na omenjeni šoli. Zato je bila ponosna tudi ravnateljica SŠGT Radenci Silva Marinkovič, ki je dejala, da so dijakinje in dijaki svoje znanje in veščine predstavili daleč na severu Evrope, kjer so si nabrali nadvse dragocene izkušnje za nadaljnje življenje. Udeležencem projekta je zahvalila, da so lepo predstavili sebe, svojo šolo, Radence, Pomurje in Slovenijo. „To je naš prvi tovrstni projekt izmenjave in upamo, da se bo tovrstno poslanstvo nadaljevalo“, je dejala Marinkovičeva, ki je dodala, da bodo v Radence najverjetneje prišli mladi Finci in Slovaki s katerimi so tudi začeli sodelovati. V Radencih jim bodo omogočili prakso in delo v hotelih Zdravilišča Radenci ter tudi v drugih gostinsko – turističnih objektih v Pomurju.

Sam projekt je predstavila mentorica Darja Zlatnik, sicer profesorica angleščine na omenjeni šoli, ki je bila več kot zadovoljna z dijaki in dijakinjami, ki so se izkazali v deželi, ki prej ni bila nikomur znana. Nekateri pa so se celo prvič peljali z letalom. Naš gostitelj na Finskem je bila institucija Omnia, ki izobražuje dijake in študente na vseh nivojih izobraževanja za različne profile, izobraževanje poteka na več lokacijah, saj imajo več tisoč dijakov in študentov. Z njimi smo že podpisali pismo o nameri, za naslednje šolsko leto, sploh pa sem vesela sodelovanja z njimi. Naši dijaki so tam delali na štirih delovnih mestih, po dva in dva, nabirali so izkušnje v strežbi in kuhinji Bili so vključeni v delovno okolje države gostiteljice na ravni podjetja (v sodelovanju z ustrezno institucijo – partnersko šolo), ki ustreza poklicni usmeritvi dijakov usmeritvi (gostinski, turistični tehnik ipd.), zato so štiri tedne na Finskem všteta v njihovo obvezno delovno prakso. Dijaki so spoznali in okusili tradicionalne jedi dežele, ki je do tedaj niso preveč poznali. Ugotovili so tudi raznolikost obeh kultur in njihovo tradicijo. Bistvo izvedenega projekta je predvsem v kulturnem in jezikovnem spoznavanju. Vsekakor gre za izboljševanje jezikovne kompetence dijakov, kar je v Evropski uniji zelo pomembno“, je med drugim dejala Darja Zlatnik.

Po njenem prepričanju, enako pa menijo tudi dijaki, je posebej zanimivo predvsem spoznavanje dežele, ljudi, hrane, kulture, jezika, navad in še česa, saj sever Evrope pri nas ni tako znan. Je pa postal zelo zanimiv in obiskan. Zato so med obiskom na Finskem predstavili naše narodne jedi, ki na severu Evrope še niso znane. Zato so dijaki tokrat dobili dokument Europass, s katerim se bodo lahko pozneje izkazali v vseh podjetjih pri nas in v Evropi. Sam projekt je sicer tudi podpora udeležencem srednješolskega strokovnega izobraževanja pri pouku in ostalih aktivnostih, pri pridobivanju in uporabi znanja in kvalifikacij za osebnostni razvoj, zaposljivost in udeležbo na evropskem trgu dela, saj na radenski šoli želijo izboljšati kvaliteto in zvišati vsebino sodelovanja med institucijami ali organizacijami z omogočanjem različnega učenja, s podjetji, ter socialnimi partnerji v Evropi.

„Cilj našega projekta je bil pridobiti določena znanja s področja poklicnega usposabljanja ter splošne življenjske izkušnje, ki so vezane tudi na kulturno – etnološko izmenjavo obeh sodelujočih partnerjev. Temu so bile tudi namenjene kulturne in jezikovne priprave, ki so bile zelo kvalitetno organizirane, kar bodo dijaki gotovo potrdili. V tujini so bili dijaki prisotni v konkretnem delovnem okolju podjetij, kjer so teoretična znanja preizkušali v delovnem procesu in pridobili nove delovne izkušnje. Prav tako so spoznavali način dela v šoli v tujini ter v novem šolskem okolju delovali ter komunicirali izključno v tujem jeziku, kar bo povečalo njihovo, za njihov poklic nujno potrebno, jezikovno kompetenco. Pri tem gre za preprost cilj EU, spodbujati učenje modernih jezikov. V novem okolju so bili dijaki tudi inovativni, in podjetni, pridobili pa so vsestranske poklicne in življenjske izkušnje, kar bo pozitivno vplivalo tudi na njihove kasnejše zaposlitvene zmožnosti tako doma in tudi v tujini. Vsi skupaj pa smo bili ambasadorji slovenskega jezika in kulture, saj smo bili opaženi povsod, kjerkoli smo se pojavili“, je še dejala Zlatnikova.
Besedilo in foto: O.B.