Vina Rojac

Zasajenih imajo devet sort žlahtne vinske trte. Presegajo količino 45.000 trt, ki so razporejene na višinskih legah. Lege so skrajno južne usmeritve, predvsem terasaste razporeditve in posajene s povprečno gostoto 7.000 trt na hektar. Vračanje k nizki gojitveni obliki v slovenski Istri ni več skrivnost. To je udejanjena praksa novejših obnov vinogradov širom po okolišu.
Več s klikom tukaj :::>>>