Z rodovitnim poreklom!

46. mednarodni kmetijsko-živilski sejem bo v Gornji Radgoni na stičišču štirih držav od 23. do 29. avgusta 2008 prestolnica kmetijske politike, središče gospodarstva, arena strokovnih izmenjav, najprimernejši prostor za stanovsko in najprijetnejši za prijateljsko druženje.
Aktualni poudarki bodo na:
– vodi v prehrani, v okolju in v kmetijstvu (sejemski dan vode bo v ponedeljek, 25. 8. 2008);
– pridelavi različnih sort krompirja in njegovi prehranski vlogi (leto 2008 je mednarodno leto krompirja);
– rastlinskih oljih v prehrani in njihovi uporabi kot alternativnega pogonskega goriva;
– pridelavi različnih sort sadja in njegovi prehranski vlogi;
– bio in ekološki pridelavi ter sledljivosti izdelkov;
– podnebnih spremembah in tehnologijah v kmetijski pridelavi;
– sodobni kmetijski tehniki s poudarkom na varnosti in varovanju okolja;
– strokovnih razstavah v hali D s poudarkom na zdravi in ekološki pridelavi hrane.

Posebne razstave in dogodki bodo posvečeni oljem, bučam in krompirju. Njihov dan, sredo, 27. 8. 2008, bo spremljala kmečka tržnica. Na njej bo mogoče poskusiti jedi iz krompirja in buč ter različna olja, marsikaj slastnega pa tudi kupiti.

Deželi gostji bosta Hrvaška in Madžarska. Veliko državno predstavitev pripravlja Republika Avstrija. Z informativnimi prostori se bodo predstavile Bolgarija, Romunija in Makedonija.

Na zunanjih razstavnih prostorih bodo približno tretjino vseh sejemskih površin predstavljale znane blagovne znamke kmetijske mehanizacije in hlevske opreme. V dvoranah bodo ugledni domači in tuji razstavljavci predstavljali izdelke iz mesa, mleka, pekovske in žitarske proizvode. GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pripravlja združeno predstavitev industrije žitarstva in pekarstva. Predstavljalo se bo vino in brezalkoholne pijače. Na ogled in v pokušnjo bodo izdelki, ki so bili nagrajeni na strokovnih ocenjevanjih kakovosti pod okriljem sejma.
Pestra bo ponudba opreme za živilskopredelovalno industrijo, gostinske opreme, semen, sredstev za prehrano in nego živali in rastlin. S svojimi obrtnimi izdelki se bodo predstavljali obrtniki.

Predstavljala se bodo slovenska gospodarska združenja s področja prehrane in vina, zbornične organizacije (Gospodarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije in Območne obrtno – podjetniške zbornice Pomurja), vladne institucije (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano), izobraževalne ustanove s področja kmetijstva in prehrane, inštituti, zavodi in druge strokovne institucije.

Sejem bodo kot najpomembnejši stalni strokovni del spremljale razstave živali in vzorčni nasadi rastlinske proizvodnje. Največja bo razstavi govedi, ki bo prikazala kolekcije prvesnic lisaste, rjave in črno bele pasme, plemenske bike in plemenske telice. Organizacijo razstave je prevzela Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Priznana rejska organizacija na področju govedoreje. Sodelovale bodo tudi živali iz Avstrije.
Priznane rejske organizacije bodo predstavile za Slovenijo gospodarsko in ljubiteljsko najpomembnejše konje: tako hladnokrvne (slovenska hladnokrvna pasma, posavci in haflingerji), kot tudi toplokrvne pasme (lipicanci in ljutomerski kasači).

Poleg v hlevih in na pašniku se bodo zastopane živali vsak dan predstavljale v maneži ob strokovnih komentarjih rejcev.
Razstava prašičev bo potekala v organizaciji priznane rejske organizacije. Predstavljen bo slovenski selekcijski program SLO-HIB. Razstavljeni bodo tudi plemenski merjasci iz Avstrije.
Razstava drobnice v organizaciji Zveze društev rejcev drobnice Slovenije bo prikazala ovce in koze iz slovenskega selekcijskega programa.
Zanimivi bosta tudi razstava malih živali in razstava čebelarstva.

Strokovne nasade rastlinske proizvodnje pripravljajo Srednja kmetijska šola Rakičan, Fakulteta za kmetijstvo Maribor ter Kmetijsko gozdarski zavod Maribor. Vzorčnemu nasadu poljščin Srednje kmetijske šole Rakičan se bodo pridružili tudi nasadi komercialnih ponudnikov. Fakulteta za kmetijstvo Maribor in Kmetijsko gozdarski zavod Maribor pa organizirata predstavitev sodobnega sadjarstva z nasadom jablan ter predstavitev vinogradništva in trt v Sloveniji.

Sejem bo spremljalo na desetine aktualnih strokovnih posvetov. Že na otvoritveni dan, 23. 8. 2008 bo popoldan v organizaciji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS na sporedu okrogla miza o zdravi hrani, ki ga organizira EFSA – European Food Safety Autority. Med predavatelji bo tudi direktorica direktorata za varno hrano pri EU, Catherine Geslain – Laneelle.

Mednarodni kmetijsko – živilski sejem bo tudi v svoji 46. ponovitvi poskrbel za obilico zabave in uživanja ob dobri hrani in plemenitem vinu. Popestrila ga bodo merjenja moči, znanja in spretnosti. Plesni pari bodo tekmovali v plesanju polke. Potekal bo izbor najtežje buče. Izbrali bodo najdebelejši krompir, krompir najzanimivejše oblike pa tudi aforizme, ki se bodo najbolj ťpokrompiriliŤ avtorjem. Na sporedu bodo jubilejno, 10. državno sekaško prvenstvo lastnikov gozdov, tekmovanje deklet v košnji, tekmovanje silakov v vlečenju vrvi… Obiskovalci bodo lahko uživali v revijah živine s strokovnimi komentarji, na atraktivnih konjeniških predstavitvah, glasbenih dogodkih, vodenih in odprtih pokušnjah vin ter v pestri gostinski ponudbi.

Sejem in dogajanje na njem začenjajo že v maju napovedovati strokovna ocenjevanja kakovosti. Prvo se bo 22. in 23. maja pričelo z ocenjevanjem svežega mesa 29. mednarodno ocenjevanje mesa in mesnih izdelkov. Od 3. do 6. junija mu bo sledilo 22. mednarodno ocenjevanje mleka in mlečnih izdelkov, 11. junija 12. mednarodno ocenjevanje sadnih sokov brezalkoholnih pijač in mineralnih vod, od 17. do 20. junija mednarodno ocenjevanje mesnih izdelkov, od 21. do 25. julija 34. odprto državno ocenjevanje vin – Vino Slovenija Gornja Radgona, dan pred odprtjem sejma, 22. avgusta pa še 28. mednarodno ocenjevanje kmetijske mehanizacije in opreme.

V okviru 46. mednarodnega kmetijsko – živilskega sejma bo prvič organiziran sejem INPAK kot poseben salon embalaže, tehnike pakiranja, logistike, trgovine in tržnega komuniciranja. Njegov del bo poleg poslovne razstave tudi razstava vseh izdelkov, ki so sodelovali na natečaju 32. slovenski oskar za embalažo.

Podrobnejše informacije:
Mateja Jaklič, vodja komerciale,
telefon: 02/5642 100, telefaks: 02/5642 160
e-pošta: info@pomurski-sejem.si

Odnosi z javnostmi:
Miran Mate, telefon 041 263 107

Domov