Poteka ocenjevanje Vino Slovenija Gornja Radgona

Od 21. do 25. julija poteka v Gornji Radgoni 34. odprto državno ocenjevanje vin Vino Slovenija Gornja Radgona. Na njem bo imela strokovna komisija enologov težko delo, saj bo najboljše med najboljšimi izbirala kar med 740 vzorci, ki jih je poslalo v ocenjevanje 251 pridelovalcev iz šestih držav.
Predsednik ocenjevanja je dr. Mojmir Wondra, tajnik pa Ernest Novak. Delo bo potekalo v štirih komisijah. Predsednik komisije A bo dr. Mojmir Wondra, člani pa prof. dr. Stanka Herjavec, Alojz Filipič, Darinko Ribolica, Ivanka Badovinac in Tadeja Vodovnik Plevnik. Predsednik komisije B je dr. Miran Vodopivec, člani pa Jože Ambrožič, Darja Bovha, mag. Janez Valdhuber, ing. Rupert Hochegger in Milivoj Trstenjak. Komisiji C predseduje mag. Anton Vodovnik, člani pa so: Dušan Brejc, Boštjan Zidar, Zdravko Mastnak, mag. Janez Istenič, Danilo Steyer, mag. Jože Protner. Komisiji D predseduje Iztok Klenar, njeni člani pa so Katarina Merlin, Bojan Kobal, Cvetka Sakelšek, Mirjana Košuta in Daniele Calzavara.

______________________
Podrobnejše informacije:
Mateja Jaklič, vodja komerciale, telefon: 02/5642 100, telefaks: 02/5642 160
e-pošta: info@pomurski-sejem.si
Andrej Slogovič, projektni vodja, telefon: 02/5642 112
e-pošta: andrej.slogovic@pomurski-sejem.si
Odnosi z javnostmi:
Miran Mate, telefon 041 263 107
http://www.pomurski-sejem.si