Izobraževanje na SŠGT Maribor

Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor skupaj s Turistično gostinsko zbornico pri Gospodarski zbornici Slovenije,razpisuje izobraževanje sommelierjev 1. stopnje.

Izobraževanje bo potekalo v mesecu septembru 2008 in sicer od 15. 9. 2008 do 13. 10. 2008.

Cena izobraževanja je 1.100 EUR

Dodatne informacije gospod Kamenšek Jožef tel. 040 213 280 ali mail: jozef.kamensek@gmail.com ali Karmen Biderman – tajništvo Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor tel. 02 23 50 010, faks 02 23 50 021 ali mail: ss.gtmb@guest.arnes.si