Prvi vinogradniški posvet

Organizacijski odbor 1. vinogradniškega posveta sporoča:
V prepolni dvorani Zavarovalnice Maribor je v četrtek, 11. decembra 2008 potekal 1. vinogradniški posvet, ki ga je organiziral Kmetijsko gozdarski zavod Maribor. Posveta se je udeležilo veliko število vinogradnikov in strokovnjakov iz vse Slovenije.
Vinogradniki v Podravju smo že dlje časa razmišljali o organizaciji tradicionalnega vinogradniškega posveta, ki bi ob predstavitvi raziskav in novejših razvojnih trendov v tehnologiji sodobne pridelave grozdja temeljil na celoviti predstavitvi varstva vinske trte.

Učinkovito varstvo vinske trte pa je možno v vinogradniški pridelavi doseči le, če varstvo vinske trte dopolnimo s preventivnimi ukrepi in ampelotehničnimi deli, ki jih moramo vinogradniki opraviti na trti.

Vse bolj se zavedamo, da učinkovitost in uspešnost varstva vinske trte, ne sme zapolnjevati vrzeli in pomanjkljivosti, ki nastajajo v pridelavi grozdja, kot posledica neopravljenega dela v vinogradu. Kakovostna pridelava grozdja je možna le ob dosledno opravljenih vseh ampelotehničnih delih v vinogradu in uspešno dopolnjenim varstvom vinske trte, ki ga je potrebno prilagajati glede na pridelovalne pogoje v posameznem letu.

Vsebina 1. vinogradniškega posveta:
V prvem delu je bilo predstavljeno splošno stanje vinogradništva v Podravju in Sloveniji, ki ima izjemne možnosti za razvoj, sedaj pa se že nekaj let nahaja v krizi, saj obnova vinogradov dolgoročno zagotavlja obstoj le polovici ali 10.000 ha dosedanjih površin vinogradov v Sloveniji in samo 3.500 ha v Podravju.
V nadaljevanju so bila predstavljena nujnimi tehnološka preventivna dela in ukrepi na trti ter v vinogradu. Opozorjeno je bilo, da kljub temu, da večina vinogradnikov vse te ukrepe že pozna in obvlada, jih mora pravočasno in pravilno tudi dejansko narediti, predvsem zaradi vedno bolj spreminjajočih se pridelovalnih, klimatskih pogojev.

Poudariti želimo, da je pri ljudeh, kot tudi v naravi praviloma potrebno zelo malo, da ohranimo zdravje in toliko preveč, da popravimo napake ali zdravimo bolezni. Pravi odgovor pri ohranjanju zdravja je vsekakor, da vplivamo na povečano odpornost trte, potem bodo tudi ťblaga rastlinska zdravilaŤ v manjših količinah omogočala bolj učinkovito delovanje in še večji uspeh.
Strokovnjaki in specialisti za varstvo rastlin iz KGZ Maribor in Nove Gorice pa so prikazali, ob dosedanjih izkušnjah z zatiranjem rastlinskih bolezni in škodljivcev, tudi najnovejše ugotovitve s področja spremljanja in preprečevanja trsnih rumenic.

V drugem delu posveta so bile predstavljene raziskave in dosedanji uspehi na področju selekcije novih, bolj odpornih in učinkovitih klonov vinske trte tako v Sloveniji, kot na Madžarskem.
Selekcija in odbira imata izjemno mesto v iskanju bolj odpornih sort, ki bodo v bodočih spremenjenih klimatskih pogojih pridelave zagotavljale boljšo in ekonomično pridelavo kakovostnega grozdja.
Selekcija gre v smeri iskanja znotraj obstoječih in novih sort vinske trte, ki bo z obliko raztresenega grozdja vplivala na zmanjšanje težav z gnilobo in povečala odpornost trte na rastlinske bolezni, še posebno na virusna obolenja in rumenice. Predstavitev prvih slovenskih klonov pomeni izjemen dogodek in je tudi istočasno zahvala vsem, še posebno Stanku Matekoviču, pionirju slovenskega žlahniteljstva, ki so v tem projektu sodelovali zadnjih 50 let.

Ta tema je bila dopolnjena predstavitvijo nove knjige: ŤModri pinot in njegovi kloniŤ, dr. Stanka Vršiča, profesorja vinogradništva na Fakulteti za kmetijstvo v Mariboru in z predstavitvijo zavarovalnice Maribor in njenih pogojev in programov zavarovanja vinske trte pred naravnimi ujmami v bodoče.

Naš cilj in velika želja je, da bi vinogradniški posvet ob svoji tradicionalnosti in strokovnosti vključeval ob množični udeležbi vinogradnikov, tudi vse tiste, ki se s trto in vinom ukvarjajo tako poklicno, kot ljubiteljsko.
Posvet bo usmerjen v prakso in bo vinogradnikom uporaben tako, da bo omogočal ob konkretnih rezultatih tudi ustrezne in boljše rešitve pri njihovem delu v vinogradih.

Zavedamo se, da so danes potrebne prav hitre rešitve, ki morajo vinogradnikom že sedaj prinašati ob pravočasnih informacijah tudi več znanja, kar ob boljših izhodiščih za pridelavo kakovostnega grozdja v naslednjem letu pomeni, na vse zadnje, tudi več denarja.

Organizacijski odbor 1. vinogradniškega posveta