AGRA 2009 – POMENI RODOVITNOST S POREKLOM!

Tudi z novim imenom bo 47. mednarodni kmetijsko – živilski sejem (28.8.- 5.9.2009) v Gornji Radgoni potrdil svoje skoraj pol stoletno poreklo rodovitnosti.
Kakor bolj se približuje AGRA 2009 – 47. mednarodni kmetijsko živilski sejem, ki bo med 28.8. in 5.9.2009 na Pomurskem sejmišču v Gornji Radgoni, je vse bolj jasno, da bo to kljub krizi ena najboljših tovrstnih prireditev pri nas sploh. Optimizem v pripravah na to pomembno mednarodno kmetijsko – živilsko prireditev je potrdila tudi seja programskega sveta sejma AGRA, ki jo je v hotelu Radin v Radencih vodil minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), dr. Milan Pogačnik. Na njej so poleg predstavnikov MKGP sodelovali predstavniki visokošolskega in srednješolskega izobraževanja na področju kmetijstva, prehrane, vinarstva in strojništva, Gospodarske zbornice, Kmetijsko gozdarske zbornice, Zadružne zveze, Zavoda za gozdove, Vinske družbe, Kmetijskega instituta in Zveze društev rejcev drobnice Slovenije, GIZ Meso, ZOTKS, predstavniki razstavljavcev ter predstavniki Pomurskega sejma.

Dr. Milan Pogačnik je na seji ocenil, da je lahko približujoča se gospodarska kriza tudi vzpodbuda za ponovno oceno situacije v kmetijstvu in prehrambeni industriji ter priložnost za nove povezave med vsemi, ki se ukvarjajo s pridelavo, predelavo in trženjem hrane. V povezavi z drugimi najpomembnejšimi institucijami s tega področja bo MKGP vodilo razpravo na to temo ravno na sejmu AGRA. To je namreč po njegovih besedah prireditev, ki bistveno prispeva k boljšemu poslovanju na področju kmetijstva in živilstva, k njuni promociji ter je pomembna za pretok informacij med proizvajalci, predelovalci, strokovnjaki in končnimi potrošniki. Ker bo sejem v letu 2009 še odmevnejši tudi zaradi svetovnega prvenstva v oranju, ki bo potekalo istočasno s sejmom, pa je še toliko boljša priložnost za mednarodna srečanja na najvišjem nivoju. V letu 2009 bo 47. mednarodni kmetijsko – živilski sejem – AGRA prinesel pester mednaroden pregled kmetijske mehanizacije, hlevske opreme, prehrambenih izdelkov, vina in drugih pijač, opreme za gostinstvo, živilskopredelovalno industrijo, semen, sredstev za prehrano in nego živali in rastlin, obrtnih izdelkov, institucionalnega področja, izobraževanja… Projekt Vino Slovenija Gornja Radgona (ocenjevanje, degustacije, razstava) bo prvič v letu 2009 pozicioniran kot sejem v sejmu.

V mednarodnem pogledu je Pomurski sejem v dogovoru s Srbijo in Švedsko, da bosta nastopili kot deželi gostji. Avstrija, Madžarska, Francija in Hrvaška pa so tudi že potrdile svojo udeležbo z nacionalnimi razstavami, medtem, ko s številnimi drugimi državami pogovori orgnizatorja še tečejo.

Sejem bodo popestrile razstave goveje živine, prašičev, drobnice, avtohtonih in tradicionalnih pasem konj, vzročni nasadi gospodarsko zanimivih in alternativnih poljščin ter gozdno – parkovni nasad.
V strokovnem smislu ga bodo podčrtali številni strokovni dogodki in razstave, v družabnem pa stanovska druženja, zabavne prireditve in druženje kulinarike z vinom. Od 4. do 5. septembra 2009 ga bo spremljalo 56. Svetovno prvenstvo v oranju v Moravskih Toplicah, kar bo oči svetovne javnosti še bolj osredotočilo na stičišče štirih držav. Ob tekmovanju bo tudi razstava kmetijske mehanizacije. Organiziran bo povratni prevoz iz sejma na tekmovanje, vstopnica pa bo na izbrani dan veljala za obe prireditvi.

Aktualne teme, ki bodo spremljale strokovne posvete in razstave v letu 2009, bodo po poskušale podati odgovor na vprašanje, kako zagotoviti dovolj zdrave vode in hrane vsemu svetovnemu prebivalstvu v sodobnih svetovnih razmerah porušenega naravnega ravnovesja. Veliko škode naravnemu okolju in kakovosti hrane povzroča tudi globalizacija trženja kmetijskih pridelkov in prehrane. S prevozi hrane na dolge razdalje namreč dodatno onesnažujemo okolje, ter škodujemo njeni kakovosti. Zato bo sejem ponujal razmislek o večjem trženju kmetijskih pridelkov in prehrane v lokalnem okolju ter prehranskih in oskrbovalnih verigah.Več tvornih zamisli na to temo pa bo prineslo tudi srečanje treh dežel, na katerih bodo sodelovale Slovenija, Koroška ter Furlanija – Julijska krajina. Srečanje bo izpostavilo še regionalne kulinarične posebnosti teh dežel ter geografsko zaščitene izdelke. Vsebinski poudarki sejma bodo še predpripravljena in funkcionalna hrana, ekološko kmetijstvo in ekološka živila (na sejmu bo potekala tudi Eko tržnica, prvič pa bo organizirana tudi ekološka hala), zdrava sadje in zelenjava ter kmetijstvo v luči podnebnih sprememb. Na sejmu bo potekalo srečanje slovenskih manjšin, na področju gozdarstva bo opozoril na pomen gozdov za vzdrževanje ekološkega ravnovesja ter na pomen lesne biomase, v izobraževanju pa na mednarodne povezave slovenskih šol z drugimi evropskimi šolami. Novost pri ocenjevanjih kakovosti je letos ocenjevanje kakovosti medu….

O.B.