O nadaljnjem razvoju Zdravilišča Radenci in turizma v Radencih

V Zdravilišča Radenci si želijo hitrejši razvoj
TUDI DOMAČE OKOLJE VKLJUČITI V TURISTIČNO PONUDBOKot je znano je s 1. januarja letos Zdravilišče Radenci dobilo novo vodstvo, saj se je dosedanjemu direktorju Milanu Karolijo, kot prvovodeči član poslovodstva pridružil Mladen Kučiš. In nekdanji uspešni direktor Term Čatež ter še nekaterih gospodarskih subjektov, se je te dni srečal z novinarji, s katerimi je spregovoril o nadaljnjem razvoju Zdravilišča Radenci in turizma v Radencih in v Pomurju sploh. Kot je sam povedal, sta pretekla dva meseca na vodilni funkciji v družbi minila predvsem v znamenju spoznavanja organiziranosti in delovanja Zdravilišča Radenci, srečal pa se je tudi že s predstavniki lokalne skupnosti, torej občine Radenci. Z zaposlenimi so se pogovarjali tudi o ukrepih, ki jih bodo izvajali, in ki bodo pripeljali k hitrejšemu razvoju Zdravilišča Radenci in k izpolnjevanju začrtanih aktivnosti za leto 2009. Prednostna naloga Zdravilišča Radenci bo nadgradnja dosedanjih dosežkov.

Temelj ostaja zdravstvo, napoveduje novi direktor in dodaja, da bodo več pozornosti namenili welness centru Corrium, skušali pa bodo tudi bolj povezovati preventivne programe s počitnicami. Nove priložnosti Kučiš vidi tudi v obnovljenem hotelu Terapija, sedaj je to hotel Izvir z 219 ležišči v 145 sobah, ki so ga odprli v prvi polovici marca. Več bodo delali tudi na področju gostinstva, saj bodo nadgrajevali kongresni in športnorekreacijski turizem, v turistične programe pa bodo skušali vključiti atraktivnost domačega okolja, ponudbo okoliških gostiln, vinotočev, turističnih kmetij, lokalnih ponudnikov domače obrti ipd.. V Banovcih bodo nadgrajevali družinske programe, več pa bodo storili tudi na področju zasedenosti kampa.

„Že vrnitev imena Zdravilišče Radenci zelo jasno kaže, da se vračamo h koreninam, kar pomeni, da bomo usmerjeni predvsem v zdravstvo“, je med drugim poudaril Mladen Kučiš, ki je posebej omenil več kot 125-letno tradicijo delovanja na področju zdravstva. „Imamo vrhunske kardiologe, obstoječe znanje lahko prelevimo v preventivne programe, ki jih obarvamo z wellness storitvami, kar je namenjeno zlasti samoplačnikom, kjer imamo še veliko rezerv tako doma kot v tujini. Temu dodamo diagnostične storitve, ki jih lahko opravimo pri nas, vendar bolj v kurativnem delu. Rdeča nit naše dejavnosti bo sodelovanje z ostalimi nosilci gostinske in turistične ponudbe v regiji, za turistične namene bi lahko v večji meri izkoriščali reko Muro, v delu naših programov se lahko opremo na kulinariko, zgodovino in kulturo teh krajev. V Termah Banovci bomo krepili družinski slog, predvsem počitnice za družine z otroki. Tam bomo tudi skušali hitreje revitalizirati kamp in temu prilagajali infrastrukturo ter s tem, upam, povečali obisk“, je ugotavljal 45-letni Kučiš, ki je kariero začel v zdravilišču v Rogaški Slatini, kjer si je nabiral izkušnje trinajst let. Poleg da je nazadnje tri leta in pol bil predsednik uprave Term Čatež, je še prej sedem let bil zaposlen v hotelu Otočec. Torej predvsem v turizmu in gostinstvu, in zato njegova razmišljanja sežejo tudi k premiku k večji kakovosti v gostinski dejavnosti, predvsem s pospeševanjem prodaje in ureditvijo ponudbe v gostišču Park. Za razvoj kongresnega turizma in zlasti športne dejavnosti bo treba obnavljati infrastrukturo, predvsem naj bi se to dogajalo v letih 2010 in 2011.

Z določeno mero previdnosti je omenil načrte za „prodor na vzhod, kajti s tem so povezani finančna sredstva, logistika in podobno. Dolgoročno moramo storiti več za goste iz Madžarske, kljub temu da imajo Madžari zelo dobra zdravilišča z dolgoletno tradicijo. Vendar jih imajo tudi v Italiji, pa vendar Italijani radi prihajajo v Slovenijo," je pojasnil Kučiš, ki želi želi pritegniti še več gostov tudi iz sosednjih držav, Avstrije, Italije, Nemčije, zlasti dežel Baden-Wūrtenberg in Bavarska, in držav nekdanje skupne domovine, predvsem Hrvaške in Srbije.

Sicer Zdravilišče Radenci zaposluje 291 delavcev, kljub gospodarski krizi pa po besedah direktorja Mladena Kušiča o zmanjševanju števila zaposlenih ne razmišljajo, kvečjemu obratno…

Besedilo in foto: O.B.