Radenska 140 let

Podjetje Radenska iz Radencev obeležilo 140 letnico obstoja in uspešnega delovanja.
PRVIH 140 LET RADENSKE!

Na posebni slovesnosti v hotelu Radin v Radencih, so zaposleni v enem najbolj znanih, prepoznavnih in uspešnih slovenskih podjetij, skupaj s svojimi kupci, dobavitelji in prijatelji hiše Treh src praznovali lep jubilej, katerega so poimenovali „prvih 140 let Radenske“. Zgodba o nastanku podjetja sega v leto 1833, ko je skozi te kraje s kočijo potoval mlad študent medicine, štajerski Nemec Karel Henn. Pisalo se je leto 1833, ko je skozi te kraje s kočijo potoval mlad študent medicine, štajerski Nemec Karel Henn. Peljal se je proti Ljutomeru, ko je v takratnih Radencih njegovo pozornost vzbudilo nenavadno bubljanje. Kočijaž mu je razložil, da čarovnice spet mešajo vreme. Študenta medicine Karla Henna je zanimalo, od kod to bubljanje in kočijaž ga je pripeljal do kraja, kjer je sikalo, bubljalo in vrelo. Zgodba ga je začela zanimati, saj je ugotovil, da v tem primer bubljanja gre za imenitno mineralno vodo. Ob vračanju iz Ljutomera nazaj proti Gradcu, je na teh vrelcih vzel prve vzorce, jih dal potem v analizo, ki je pokazala, da gre za zelo kvalitetno naravno mineralno vodo s številnimi mineralnimi snovmi in naravnim plinom. Tej naravni mineralni vodi in tem Radence se potem kot mlad zdravnik še vrne, prične s številnimi vrtanji in kaptažami, vse niso bile uspešne. Gnala ga je volja, vera in prepričanje, da je naravna mineralna voda v Radencih izjemen dar, ki ga kaže izkoristiti. Temu je posvetil vse svoje življenje in leta 1869 v Radencih uspešno napolnijo prve glinene steklenice naravne mineralne vode Radenska (Radeiner Sauerbrunn). Od tu naprej se pričenja zgodovina Radenske, ki so jo leta 1882 še nadgradili z izgradnjo prvih kopaliških in prenočitvenih zmogljivosti, ki so vse temeljile na izjemni mineralni vodi in kopelih v mineralni vodi.

In leto 2009 je leto prvih 140 let Radenske, podjetja, ki je zaznamovalo ne le pokrajino, iz katere izhaja, tudi prostore Evrope in sveta. Gre za eno najprepoznavnejših blagovnih znamk v Sloveniji. Naravna mineralna voda je bila Radenska je bila na primer ekskluzivna voda cesarskega dvora na Dunaju in papeškega dvora v Vatikanu. Bila je tudi uradna voda olimpijskih iger v Sarajevu, v letu 2008 pa sta kar dve vodi iz družine Treh src – Radenska Classic in Naturelle – bili uradni vodi EU med slovenskim predsedovanjem. Ob tej obletnici pa se s spoštovanjem in ljubeznijo, lastno trem srcem, spominjajo prvih začetkov: Leto 2009 je leto naših prvih 140 let. Prav je, da bomo to lepo in častitljivo obletnico praznovali skozi različne aktivnosti in tržne komunikacije, ki jih bomo namenili našim kupcem kot tudi nam, delavcem Radenske. Naše prepričanje o prvih 140 letih Radenske temelji ne le na edinstvenem naravnem bogastvu, temelji na ljudeh in človeških potencialih Radenske. Iz ljudi smo in za ljudi! Ne pozabimo torej, da bomo to obletnico, kot vse dosedanje praznovali delovno, s številnimi aktivnosti, ki bodo od nas zahtevale srčnost, vztrajnost in pogum. Prvih 140 let Radenske ni le praznik nas, ki smo v Radenski, je tudi in predvsem praznik naših kupcev, je praznik ene najbolj prepoznavnih blagovnih znamk v Sloveniji in širši regiji in priložnost za nove ljubezni do življenja. Radenske, poudarjajo v Radenski.

Na proslavi visokega jubileja, katere se je udeležil tudi prvi lastnik – direktor Pivovarne Laško Boško Šrot, ter večina bivših direktorjev Radenske, sedanje vodstvo, predstavniki lokalnih skupnosti, poslovni partnerji in prijatelji, in kjer so namesto s šampanjcem, nazdravili z drugačnimi mineralnimi mehurčki, so pripravili tudi zanimiv kulturni in umetniški program. Žal pa zraven ni bilo nikogar izmed visokih predstavnikov države, čeprav naj bi imeli zagotovilo, da bo slavnostni govornik sam premier Borut Pahor. Zato je spregovoril le aktualni direktor Radenske, Zvonko Murgelj, ki je dejal, kako je Radenska, ki je na prelomu v novih 140 let, zelo znana blagovna znamka, ki jo je treba negovati, skrbeti zanjo, jo razvijati. Murgelj napoveduje, da se bodo v prihodnje prilagajali vodnim virom, iskali bodo še dodatne trge.

„Slovenija ni dovolj za Radensko, želimo se še razširiti“, pravi Murgelj in dodaja, da bodo še naprej sodelovali z lokalnim okoljem, pozornost pa bodo namenili tudi varovanju okolja. Posebej pomembna je poslovna strategija, ki skupaj z naravnim bogastvom, naravnimi dobrinami, s katerimi razpolagajo in izkoriščajo za dobro ljudi, potem tvori uspešno Radensko. Zavedajo se, da je na njih velika odgovornost pred zaposlenimi, lastniki, predvsem pa pred potrošniki in koristniki njihovih proizvodov in storitev, ne le po Sloveniji temveč na vseh celinah. Radenska je v zadnjih letih vodila politiko intenzivnega investiranja v posodabljanje ter inoviranje obstoječih programov ter znanja. S tem jim je uspelo povečati konkurenčnost podjetja, povečati produktivnost in se fleksibilneje odzivati na spremembe tako v domačem kot tujem okolju. S sposobnostjo vizionarstva je odgovornim v podjetju uspelo Radensko voditi tako, da je bila vedno pravočasno in še nekoliko pred tem, pripravljena odzvati se spremembam v okolju in na ta način ostati konkurenčna ter se razvijati kljub izredno težkim gospodarskim razmeram…

„Težko je ob tako visoki obletnici najti prave besede, s katerimi bi na kratko ponazoril vlogo družbe Radenska, ki je v tem času poslovala v različnih družbenih okoljih, živela v mnogokaterih organizacijskih in programskih oblikah, dosegala vzpone in le tu in tam malo upočasnila tempo, doživljala in preživljala različne lastninske odnose ter se vseskozi trudila s sodobnimi tehnološkimi sredstvi ljudem preko spleta številnih poslovnih odnosov prinašati bogastvo narave – vodo, na vse kontinente sveta in sleherni dom v domovini. Mineralna in naravna voda Radenska je bila osnova za številne produkte prilagojene potrebam tržišča tako v preteklosti, sedanjosti in tudi v novih 140-letih bo tako. V tem vidimo nalogo in poslanstvo tudi mi, ki trenutno delamo v Radenski in se trudimo, da ohranimo in še razvijemo sloves tistega vrelca, ki je bučal, kipel in šumel, ko ga je opazil Karlo Henn. Prepričani smo, da bomo z Radensko nazdravljali tudi naslednjih 140 let. Vedno dobrodošli v Radencih, le-tu izvira Radenska. S temi besedami sem želel zaključiti svoj uvodni pozdrav in besedo predati slavnostnemu govorniku, ki bi dal slovesnosti dodatni pomen. Kljub temu, da smo v zadnjih dneh dogovorili sodelovanje eminentnih predstavnikov družbeno političnega življenja v državi, se včasih v obilici nalog sedanjega trenutka zgodi tudi, da se načrti v zadnjem trenutku spremenijo“, je med drugim dejal direktor Radenske, ki danes zaposluje 240 ljudi, Zvonko Murgelj

Dodal je, da je družba Radenska, ki od leta 2002 posluje v okviru Skupine Pivovarna Laško, zaradi tega deležna še dodatne pozornosti in podrobnega, celo posebnega ocenjevanja domače javnosti, okolja in v njej zaposlenih, je vseskozi ekonomsko in tehnološko uspešno podjetje, ki svojo nalogo in poslanstvo uresničuje v prid številnih potrošnikov, družbene skupnosti, okolja, zaposlenih in lastnikov. To dokazujejo tako poslovne bilance, tehnološka vlaganja, odzivnost Radenske kot pomembnega sponzorja in donatorja v športu, kulturi, zdravstvu, v državi in domačem okolju. „Radenska ne bi bila to, kar je, če v vseh letih svojega delovanja ne bi razvijala vzornih in uspešnih odnosov s svojimi poslovnimi partnerji tako v oskrbi z opremo in materialih za proizvodnjo po najvišjih standardih, kot še posebej v distribuciji in prodaji, nabora proizvodov Radenske v vseh segmentih tržišča. V Radenski se izjemno trudimo, da vpliv sedanje hude gospodarske recesije, ki že nekaj časa dosega globalne dimenzije, čimbolj omilimo in zagotovimo pogojem prilagojeno poslovanje. Pri tem se v največji meri opiramo na lastne sile in obvladovanje stroškov na eni strani in izjemen posluh naših poslovnih partnerjev in potrošnikov, ki v teh trenutkih ostajajo zvesti Radenski, trdno zavedajoč se kvalitete in koristnosti naravnega bogastva, ki že 140 let izvira v ravnicah SV Slovenije in prenaša ljudem po svetu bogastvo zdravja kot rezultat sožitja narave in prizadevnih ljudi ob Muri. To se dogaja že 140 let in dogajalo se bo še v prihodnje, tako smo tudi zapisali, v sloganu današnje prireditve: Radenska prvih 140 let“, je dodal Murgelj, ki je ob tej priložnosti zahvalil vsem, ki so prispevali k slovesu imena Radenska in ki soustvarjajo njeno podobo.

Besedilo in foto: O.B.