AGRA, 47. mednarodni kmetijsko – živilski sejem od 29. avgusta do 5. septembra

MEDNARODNI KMETIJSKO-ŽIVILSKI SEJEM AGRA – BO OB SVOJI 47. PONOVITVI RODOVITEN S ŠTEVILNIMI NOVOSTMI!
Letošnjo AGRO bodo v mednarodnem pogledu podčrtale predstavitve tujih držav. Novost bo postavitev projekta Vino Slovenija Gornja Radgona kot sejma v sejmu.
Še večje težišče predstavitev bo na eko in integrirani pridelavi in prireji. Strokovne razstave in posveti bodo izpostavili teme kot so: Vpliv podnebnih sprememb na pogostost naravnih nesreč v kmetijstvu, Obramba pred točo z letali v Sloveniji, Zavarovanje v kmetijstvu, Predstavitev novosti na področju ekološkega kmetijstva, Ohranjevalne sorte poljščin in zelenjadnic in stare sorte sadnih rastlin, Ohranjanje, uporaba in dostop do rastlinskih genskih virov za prehrano in kmetijstvo v Sloveniji, voda in človekov organizem ter nova spoznanja o vlogi vode v biokemijskih procesih, Zdrava ekološka prehrana, Alternativne možnosti povečanja prihodka pri pridelavi zemlje.Vabili bodo poučni, stanovski in zabavni dogodki, med njimi tudi številni novi kot so Eko tržnica, Tržnica medu in medenih izdelkov ter kronanje Medene kraljice. Zadnja dva dni sejma AGRA bo v Moravskih toplicah potekalo 56. Svetovno prvenstvo v oranju.

MEDNARODNO POSLOVEN IN EKOLOŠKI
STROKOVNE RAZSTAVE
STROKOVNI POSVETI
56. SVETOVNO PRVENSTVO V ORANJU V MORAVSKIH TOPLICAH
SPREMLJEVALNO DOGAJANJE
NAGRADE NAJBOLJŠIM

MEDNARODNO POSLOVEN IN EKOLOŠKI

AGRA, 47. mednarodni kmetijsko – živilski sejem bo od 29. avgusta do 5. septembra 2009 v Gornji Radgoni poskrbel za dober posel z mednarodno poslovno razstavo prehrambenih izdelkov, vina in pijač, kmetijske tehnike, opreme za gostinstvo in živilskopredelovalno industrijo, semen, sredstev za prehrano in nego živali in rastlin, obrtnih izdelkov…
V mednarodnem pogledu ga bodo še bolj podčrtale državne predstavitve Avstrije, Francije (predstavitev združenja kmetijskih strojev), Madžarske, Makedonije ter Avtonomne pokrajine Vojvodine…
Novost v komercialnem delu sejma bo predstavitev projekta Vino Slovenija Gornja Radgona kot sejma v sejmu.
V vsebinskem pogledu bo sejem opozarjal na pasti vse hitrejših klimatskih sprememb in ozaveščal glede pomena eko pridelave in živil za neokrnjenost narave in zdravje ljudi. V hali D bodo razstavljene aplikacije v kmetijstvu s poudarkom na eko pridelavi in prireji, pa integrirana pridelava, društvo oljkarjev, slovenski narodni in krajinski parki ter regije.
Na razstavnih in v forumskih prostorih bodo dejavne institucije, ki krojijo kmetijsko in gospodarsko politiko Slovenije: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije. Kmetijsko – živilsko šolstvo se bo predstavilo s predstavitvijo poklicev in del, ki jih dijaki šol osvojijo v času izobraževanja. Predstavljen bo projekt Steierische Vulkanland, ki bo prikazal tipično kulinariko in tradicionalne izdelke iz avstrijske Štajerske.

STROKOVNE RAZSTAVE

Najpomembnejša stalnica med strokovnimi razstavami bodo razstave živali. Razstava goveje živine bo predstavila plemenske telice lisaste, rjave, črno bele in cikaste pasme. Predstavljeni bodo tudi 4 biki in kolekcija iz Avstrije.
Razstava konjev bo potekala v organizaciji priznanih rejskih organizacij: Združenja rejcev konj slovenske hladnokrvne pasme, Slovenskega združenja rejcev konj pasme Posavec, Slovenskega združenja rejcev konj pasme haflinger, Združenja rejcev lipicancev Slovenije ter Kasaške zveze Slovenije.
Na razstavi prašičev bodo v organizaciji priznane rejske organizacije za prašičerejo predstavljene plemenske živali iz rejskega programa Slo hibrid.
Zveza društev rejcev drobnice Slovenije bo prikazovala ovce in koze avtohtonih slovenskih pasem in pasem, ki so prisotne v Sloveniji.
Razstave goveje živine, konj in drobnice bodo predstavile vsakodnevne revije s strokovnim komentarjem na maneži. Po prašičerejski razstavi bodo organizirani vsakodnevni vodeni ogledi.
Razstavo rib in plazilcev, prisotnih v naravnem okolju v Sloveniji, organizira Akvarij Maribor, Čebelarska razstava bo stekla v organizaciji Zveze Čebelarskih društev Pomurja, razstava malih živali v organizaciji Društva gojiteljev pasemskih malih živali ter razstava kraških ovčarjev
v organizaciji Društva rejcev kraških ovčarjev Slovenije.
Razstavni prostor Čebelarske zveze Slovenije bo ponujal svetovanja o čebelarski turistični ponudbi ter pokušnjo in prodajo čebeljih pridelkov.
Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju s Turistično razvojnim društvom Kampelc in Lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije pripravlja razstavo Gozd je tudi vir energije.

Ob vzročnih nasadih rastlin hibridov koruze, krompirja, stročnic, kapustnic, solatnic, strniščnih dosevkov, okrasnih trav, alternativnih poljščin, začimbnic, dišavnic in cvetlic, ki jih pripravlja Biotehniška šola Rakičan, bosta nasada hibridov koruze, vrtnin, sončnic, okrasnih in krmnih trav pripravila podjetje Agrosaat in Kmetijska zadruga Lenart. Fakulteta za kmetijstvo Maribor, KGZ Maribor in Pomurski sejem d.d. bosta predstavila slovenski trsni izbor, Pomurski sejem pa je tudi v letošnjem letu uredil gozdno parkovni nasad. Po vzorčnih nasadih bodo organizirani vsakodnevni vodeni ogledi.

STROKOVNI POSVETI

Strokovno in najširšo javnost bodo nagovarjali tehtni strokovni posveti.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS pripravlja več aktualnih strokovnih srečanj z naslovi: Dobra kmetijska praksa pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev, Predstavitev novega sistema za identifikacijo in registracijo kopitarjev, Izvajanje ukrepov SKP – primerjava 2008/2009,
Ukrepi za vinogradnike – prestrukturiranje vinogradov, opustitev vinogradov in zelena trgatev,

Novosti pri identifikaciji in registraciji živali, Vpliv podnebnih sprememb na pogostost naravnih nesreč v kmetijstvu, Obramba pred točo z letali v Sloveniji, Zavarovanje v kmetijstvu, Zlata trsna rumenica – nova grožnja slovenskemu vinogradništvu, Predstavitev ukrepov PRP za izboljšanje kakovosti kmetijske proizvodnje in proizvodov, Predstavitev novosti na področju ekološkega kmetijstva in EU promocijske kampanje, Ohranjevalne sorte poljščin in zelenjadnic in stare sorte sadnih rastlin, Ohranjanje, uporaba in dostop do rastlinskih genskih virov za prehrano in kmetijstvo v Sloveniji, Predstavitev novega sistema točkovanja kmetijskih gospodarstev z omejenimi možnostmi ter skupaj s Kmetijskim inštitutom Slovenije okroglo mizo Kako ohraniti slovensko prašičerejo.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije bo soorganizirala forum Kako ohraniti prašičerejo v Sloveniji,
pripravila okroglo mizo Kako se obvarovati pred točo, Posvet Kmetijsko svetovalne službe pri KGZS v sodelovanju z MKGP, podelila bo priznanja MKGP zglednim rejam, skupaj s Kmečkim glasom zaključila nagradno akcijo "S kmetije za vas" s predstavitvijo kmetij, ki so sodelovale v akciji in podelitvijo priznanj najboljšim kmetijam, organizirala bo tradicionalno srečanje KGZS, podelila priznanja KGZS, pripravila stanovsko srečanje za govedorejce in prašičerejce, ter skupaj z Zvezo slovenske podeželske mladine organizirala posvet Mladi upi slovenskega kmetijstva. Zavod za gozdove Slovenije pripravlja posvet Varnost in zdravje pri delu v zasebnih gozdovih -prizadevanja za zmanjšanje nesreč. Združenje polnilcev embaliranih vod Slovenije GIZ vabi na posveta: voda in človekov organizem ter nova spoznanja o vlogi vode v biokemijskih procesih, ter Embalaža in embalažni materiali, ki se uporabljajo za polnjenje naravnih mineralnih vod.

Ekološko obarvana bo okrogla miza o zdravi ekološki prehrani v organizaciji Zveze združenj ekoloških kmetov Slovenije.
Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu, Čebelarska zveza društev Pomurja, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota in Pomurski sejem organizirajo predavanji o kakovosti medu in o geografski označbi medenih izdelkov ter novinarsko konferenco.
Vinogradnike in vinarje bodo vabili posveti: Perspektive slovenskih vinogradnikov v času zaostrenih gospodarskih razmer v organizaciji Zveze društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije – VINIS, Združenja družinskih vinogradnikov in Vinske družba Slovenije, novinarska konferenca Vinske družbe Slovenije,

85. seja Trsničarskega odbora pri Vinski družbi Slovenije ter Ekološko oz. naravi bolj prijazno vinogradništvo in vinarstvo v organizaciji ČZD Kmečki glas.
Zveza društev rejcev drobnice Slovenije in revija Drobnica organizirajo posvet: Vplivi na kakovost mesa drobnice.
Slovensko združenje za integrirano in ekološko pridelavo zelenjave organizira posvet o Alternativnih možnostih povečanja prihodka pri pridelavi zemlje.

56. SVETOVNO PRVENSTVO V ORANJU V MORAVSKIH TOPLICAH
Od 4. do 5. septembra 2009 bo sejem AGRA spremljalo 56. Svetovno prvenstvo v oranju v Moravskih Toplicah, kar bo oči svetovne javnosti še bolj osredotočilo na stičišče štirih držav. Zagotovljeni bodo tudi transferji med Moravskimi toplicami in Gornjo Radgono

SPREMLJEVALNO DOGAJANJE
Sejem bodo popestrili številni stanovski, protokolarni, tekmovalni in družabni dogodki. Srečali se bodo ministri sosednjih držav. Obiskala ga bo evropska komisarka za kmetijstvo. Potekalo bo srečanje dveh dežel na temo regionalnih živil v mednarodnem okolju. Sestali se bodo predstavniki kmetijskih zbornic sosednjih držav…

Za pravo stopnjo varnega adrenalina bodo poskrbeli: 11. državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov, Tekmovanje v plesanju polke, Eko tržnica, kmečka tržnica S kmetije za vas, zaključek nagradne akcije Najtežja in najzanimivejša buča, vinski viteški turnir… Novost letošnjega sejma je tudi tržnica medu in medenih izdelkov, s kronanjem Medene kraljice ter podelitvijo priznanj z ocenjevanja medu, kar pripravljajo Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu, Čebelarska zveza društev Pomurja in KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota ter Pomurski sejem.

Na maneži bodo potekale revije goveje živine, konj in drobnice s strokovnim komentarjem ter ocenjevanje in nagrajevanje razstavljene goveje živine. Kmetijsko – gozdarska zbornica Slovenije denvno organizira vodene oglede prašičerejske razstave, vodeni ogledi pa bodo zagotovljeni tudi po vzorčnih nasadih rastlinske proizvodnje.
V Vinskem hramu Pomurskega sejma bo moč poskusiti nagrajena vina z ocenjevanja Vino Slovenija Gornja Radgona, dnevno pa se bodo vrstile pokušnje vin v vinogradniško vinarski hali, prehrambene izdelke, nagrajene na letošnjih ocenjevanjih, pa bodo na svojih razstavnih prostorih ponujali v degustacije številni razstavljavci.

NAGRADE NAJBOLJŠIM
Na sporedu bodo podelitev priznanj Zadružne zveze Slovenije ter svečana razglasitev rezultatov in podelitev priznanj mednarodnih ocenjevanj v okviru 47. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA. Po nekajletnem premoru bodo znova podeljena priznanja Mednarodnega ocenjevanja medu, že tradicionalno pa priznanja z: 35. odprtega državnega ocenjevanja Vino Slovenija Gornja Radgona, 30. mednarodnega ocenjevanja mesa in mesnih izdelkov, 23. mednarodnega ocenjevanja mleka in mlečnih izdelkov, 13. mednarodnega ocenjevanja sadnih sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod, ter 29. mednarodnega ocenjevanja kmetijske mehanizacije in opreme.

Podelitve priznanj najboljšim bodo v Vinskem hramu spremljale pokušnje vin z 35. odprtega državnega ocenjevanja vin – Vino Slovenija Gornja Radgona 2009, pokušnje vin na razstavnem prostoru Vinske družbe Slovenije ter degustacije nagrajenih prehrambenih izdelkov na razstavnih prostorih sodelujočih živilskih podjetij.

Dogajanje na mednarodnem kmetijsko – živilskem sejmu AGRA 2009 bo učinkovito – poslovno, strokovno – prodorno, senzorično – slastno in družabno – prijateljsko. S spoštovanjem do zdravja ljudi, neokrnjenega okolja, preverjenega porekla, strokovno dokazane odličnosti in dobrega mednarodnega sodelovanja!

Podrobnejše informacije:
Mateja Jaklič, vodja komerciale, telefon: 02/5642 100, telefaks: 02/5642 160
e-pošta: info@pomurski-sejem.si
Jana Dimec, projektni vodja, telefon: 02/5642 108,
e-pošta: jana.dimec@pomurski-sejem.si
Andrej Slogovič, projektni vodja, telefon: 02/5642 112
e-pošta: andrej.slogovic@pomurski-sejem.si
Miran Mate, odnosi z javnostmi, telefon 041 263 107
e-pošta: miran.mate@pomurski-sejem.si
Robi Fišer, projektni vodja za tehniko, telefon: 02/5642 113,
e-pošta: robi.fiser@pomurski-sejem.si