Zbor Društva gostinskih delavcev – povabilo članom

Društvo gostinskih delavcev sklicuje redni letni zbor članov, ki se bo začel v ponedeljek 15. februarja ob 11. uri v Šentjurju.
DRUŠTVO GOSTINSKIH DELAVCEV, DIMIČEVA 13, 1504 LJUBLJANA

REDNI LETNI ZBOR
Društva gostinskih delavcev,

bo v ponedeljek, 15. februarja 2010
s pričetkom ob 11.00 uri
v prostorih HOTELA ŽONTA,
Valentina Orožna 4, 3230 Šentjur – avtocestni izvoz Dramlje.

Glasovalno pravico na letnem zboru imajo redni člani društva z izpolnjenimi članskimi obveznostmi. Člani lahko neplačano članarino za leto 2009 poravnajo tudi 30 minut pred pričetkom zbora.

Člani udeležbo ali neudeležbo prosimo potrdite najkasneje do petka, 12. februarja 2010 do 12.00 ure na e-mail dgd@wine-on.net ali na telefonsko številko 031766000 (Dejan Baier).

Prosimo, da se rednega letnega Zbora članov zanesljivo udeležite, da ste časovno točni. Tako bomo zagotovili sklepčnost ter sprejem sklepov najvišjega organa društva.

Edvard Kužner, 1.r., predsednik DGD