48. mednarodni kmetijsko – živilski sejem AGRA 2010 – NARAVNOST NA MIZO

Letošnji, 48. mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA bo v Gornji Radgoni, na stičišču štirih držav, za en dan krajši potekal od sobote, 21. do četrtka 26. avgusta 2010. Z več kot 1.600 razstavljavci iz okoli 30 držav in s pričakovanimi več kot 130.000 obiskovalci bo največji sejem kmetijstva in prehrane v tem delu Evrope.
Celovito bo predstavil hrano ter vse, kar potrebujemo za njeno pridelavo in predelavo. Še posebej bo izpostavil ekološko kmetijstvo, vrhunsko tehnologijo ter kmetijsko mehanizacijo, opremo in sredstva, ki ga omogočajo. Poudaril bo ekološka in bio – živila, regionalna živila, regionalne zaščitene izdelke ter izdelke, nagrajene na mednarodnih ocenjevanjih kakovosti pod njegovim okriljem. Mednarodno ga bodo krepile skupinske predstavitve tujih držav in regij, njegovo strokovno veljavo pa bodo podčrtale najpomembnejše institucije s področja kmetijstva in gospodarstva. Novost letošnjih razstav živali in vzorčnih nasadov rastlinske proizvodnje bo predstavitev slovenskih avtohtonih pasem in vrst. Sejem bodo oživile tematske tržnice olj, medu, kmečka in eko tržnica. Strokovno in politično javnost bo nagovarjal z aktualnimi posveti. Najširši krog obiskovalcev bo privabljal s pestrim poslovnim, stanovskim in družabnim dogajanjem.

Sejem AGRA bo v letu 2010 dopolnjeval 17. mednarodni sejem embalaže, tehnike pakiranja in logistike, INPAK. Na istočasnih sejmih INPAK in AGRA bodo lahko obiskovalci – strokovnjaki in poslovneži v najkrajšem času in na enem mestu našli celovite rešitve na poti od pridelave do trga in končnih potrošnikov. Ob skrbi sejma AGRA za ohranjanje narave in zdravja ljudi, bo tudi INPAK namenil temeljni poudarek trajnostnim vidikom embalaže ter aktivni – pametni embalaži.
Kakovost, ki bo prikazana na sejmu AGRA, bodo že v maju pričele preverjati komisije neodvisnih strokovnjakov na ocenjevanjih kakovosti prehrambenih izdelkov, vin in kmetijske mehanizacije. Pred sejmom INPAK pa bo 33. slovenski oskar za embalažo ocenil tudi dosežke proizvajalcev embalaže, embalerjev, konstruktorjev, izumiteljev in avtorjev tehničnih izboljšav.

Na sejmu AGRA bodo na več kot 65.000 m2 razstavnih površin predstavil, na stičišču Slovenije, Avstrije, Hrvaške in Madžarske predstavil pestro ponudbo zdrave prehrane in vsega tistega, kar potrebujemo za njeno pridelavo. Prikazani bodo najsodobnejši dosežki s področja kmetijske mehanizacije najpomembnejših svetovnih proizvajalcev. Najboljši izmed njih bodo opozarjali nase tudi z nagradami z mednarodnega ocenjevanja pod okriljem sejma. Prikazani bodo stroji in pripomočki s področja gozdarstva, protitočni sistemi, oprema za urejanje okolja, kmetijske gradnje, izdelki za izrabo obnovljivih virov energije, obrtni izdelki, proizvodi s področja prehrane živali in nege rastlin ter semena velikih svetovnih semenskih hiš. Največji vsebinski poudarek bo na sožitju človeka in narave, ki jo ponuja ekološka in integrirana pridelava. V pestri ponudbi prehrane in naprav za njeno pripravo bodo še posebej izpostavljena regionalna živila, regionalne zaščitene specialitete in izdelki, ki bodo dosegli najvišja priznanja na mednarodnih ocenjevanjih kakovosti mesnin, mleka in mlečnih izdelkov, sadnih sokov, brezalkoholnih pijač in ustekleničenih vod ter medu. Skladno s težiščem sejma k promociji regionalnih izdelkov bo tudi pri ocenjevanju mesa podeljena posebna nagrada za tünko. Na posebnem prostoru bodo na ogled in v pokušnjo izdelki, ki sodelujejo v projektu Kupujem slovensko. Projekt Vino Slovenija Gornja Radgona se bo predstavil kot sejem v sejmu. Ob dejstvu, da je ocenjevanje Pomurskega sejma letos edino mednarodno ocenjevanje vin v Sloveniji, je interes zanj in za sejemsko predstavitev vinarjev še večji. V vinski hali bodo ponujali vina v pokušnjo številni vinarji in združenja vinogradnikov in vinarjev. Posebne pozornosti bodo deležna vina, ki bodo dokazala svojo odličnost na ocenjevanju pred sejmom in bodo razstavljena in ponujena v pokušino v sejemskem Vinskem hramu.

Še večjo mednarodno veljavo bodo sejmu dale predstavitve tujih držav. Država gostja bo tokrat Češka, predstavile pa se bodo tudi Avstrija, Poljska, Makedonija, Hrvaška s Puljsko županijo in Evropska komisija. AGRO bodo strokovno in vsebinsko sooblikovale tudi institucije, ki krojijo kmetijsko in gospodarsko politiko in podobo Slovenije. Novost letošnje razstave živali in vzorčnega nasada rastlinske proizvodnje je poudarek na slovenskih avtohtonih pasmah živali in avtohtonih vrstah rastlin. Državna razstava govedi lisaste pasme bo predstavila molznice (kolekcija prvesnic 100 dni laktacije, kolekcija prvesnic zaključena 1. laktacija, kolekcija mladih krav 2,3 laktacije, kolekcija krav, 4,5,6 laktacij, kolekcija starih krav, breje plemenske telice, biki, avtohtona cikasta krava s teletom). Med konji bodo predstavljeni: Lipicanska kobila z žrebetom, Posavska kobila z žrebetom in Slovenska hladnokrvna kobila z žrebetom. Razstava prašičev bo izpostavila Krškopoljskega prašiča (svinja z mladiči). Na razstavi drobnice bodo sodelovale Belokranjske ovce z jagnjeti, Bovške ovce in Istrske pramenke z ovni, Jezersko-solčavske ovce z mladiči ter Drežniške koze in kozli. Predstavljena bo Štajerska kokoš (nesnice s petelinom).

Ob razstavi živali bodo ves čas sejma v pokušnjo izdelki iz mesa in mleka avtohtonih živali. Obiskovalci bodo lahko poskusili jedi iz svežega konjskega mesa, govedine, jagnjetine, ovčetine, kozličevine, svinjine, kokoši, kopuna, sveže mesne izdelke kot so hrenovke, klobase in zaseka ter suhomesnate izdelke. Med mlečnimi izdelki bodo v pokušnjo sir iz mleka cikaste pasme, bovški sir, kraški ovčji sir, ovčja albuminska skuta, jogurt iz ovčjega mleka, kozji sir od drežniške koze idr.

Sejem bodo obogatile še čebelarska razstava (prikazana bo Kranjska čebela v steklenem panju z živimi čebelami), razstava rib in plazilcev, malih živali in kraških ovčarjev. Razstava rastlinske proizvodnje bo predstavila poljščine, prisotne v slovenskem prostoru. Poudarek bo na avtohtonih, domačih, udomačenih poljščinah, avtohtonih trsnicah in sadikah sadnega drevja. Razstava lesov bo predstavljena v gozdno parkovnem nasadu, spremljala pa jo bo tudi razstava gozdarstva in pomena lesa kot obnovljivega vira energije. Številni strokovni posveti bodo spregovorili o najbolj perečih in aktualnih temah s področja kmetijstva in prehrane. Organizatorji so že napovedali vsebine, kot so: uporaba bio mase na kmetijskih gospodarstvih, energija iz polja, pomen gozda za kmetijo, nov zakon o generični promociji kmetijskih in živilskih proizvodov, regionalna živila, zmanjševanje posledic klimatskih sprememb ter ekološko kmetijstvo. V letu biotske raznovrstnosti se bo Slovenija predstavila tudi kot zgled pravega biološkega bogastva na malem prostoru, ki ga moramo ohraniti za prihodnje rodove. Sejemsko dogajanje bodo popestrile tematske tržnice, na katerih si bodo lahko obiskovalci ogledali, poskusili in kupili najpristnejše izdelke s podeželja. V nedeljo bo na osrednjem prireditvenem prostoru tržnica medu in izdelkov iz medu, v ponedeljek tržnica olj in krompirja, v sredo EKO tržnica ter v četrtek kmečka tržnica.

Sejemski dvojček bodo zaznamovali številni stanovski, protokolarni, tekmovalni in družabni dogodki. Sestali se bodo predstavniki kmetijskih zbornic sosednjih držav. Potekalo bodo 12. državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov, Tekmovanje v plesanju polke, Tekmovanje v vlečenju vrvi, Tekmovanje v košnji trave, nagradna akcija Najtežja in najzanimivejša buča, srečanje podeželske mladine… Na maneži bodo revije goveje živine, konj in drobnice s strokovnim komentarjem ter ocenjevanje in nagrajevanje razstavljene goveje živine. Razstave živali bodo spremljale pokušnje izdelkov iz avtohtonih vrst mesa in mleka. Podelitve nagrad z ocenjevanj kakovosti mlečnih in mesnih izdelkov, medu, sokov, brezalkoholnih pijač in ustekleničenih vod bodo nadgradile pokušnje na razstavnih prostorih. V vinogradniško vinarski hali in Vinskem hramu pa bodo ves čas sejma v pokušnjo vina z ocenjevanja Vino Slovenija Gornja Radgona. Kakovost, ki bo prikazana na sejmu AGRA in INPAK, bodo že v maju pričele preverjati komisije neodvisnih strokovnjakov na ocenjevanjih kakovosti prehrambenih izdelkov, vin in kmetijske mehanizacije…
INPAK KOT „DVOJČEK“ AGRE
Mednarodni kmetijsko živilski sejem AGRA, ki bo med 21. in 26. avgustom predstavljal celotno paleto izdelkov za kmetijstvo in živilstvo ter njihovo pot od njiv preko predelovalne industrije v trgovine in na mize potrošnikov, bo v letu 2010 pomembno dopolnil tudi bienalni, 17. mednarodni sejem embalaže, tehnike pakiranja in logistike, INPAK. Ta bo ponudil različne vrste embalaže, materialov, dodatkov, stroje in opremo za njeno izdelavo, pakirno in označevalno tehnologijo, tehniko in sisteme, skladiščno tehnologijo, logistiko ter ravnanje z odpadno embalažo. Ob skrbi sejma AGRA za ohranjanje narave in zdravja ljudi, bo tudi INPAK namenil temeljni poudarek trajnostnim vidikom embalaže, eko embalaži ter aktivni – pametni embalaži.

Pred sejmom INPAK poteka strokovno ocenjevanje 33. slovenski oskar za embalažo. Nagrajeni embalažni izdelki, ki se bodo izkazali s svojo izvirnostjo, praktičnostjo, inovativnostjo, zaščito vsebine, okolja in človeka, bodo predstavljeni na posebni razstavi v okviru sejma. Ob njih bodo predstavljeni tudi prejemniki plaket EKO TOP, ki jih je podelila družba Slopak. Poleg več kot 130.000 obiskovalcem sejmov AGRA in INPAK bodo izdelki z natečaja 33. slovenski oskar za embalažo prikazani tudi v okviru 22. bienala industrijskega oblikovanja v Ljubljani od 7. oktobra do 7. novembra 2010 v prostorih GZS v Ljubljani. Komercialno in strokovno razstavo bo spremljal tudi tematski strokovni posvet na temo ekološke in pametne embalaže…
Besedilo in foto: O.B.