Enološki dnevi za mlade

V Zečah pri Slovenskih Konjicah so se pričeli Enološki dnevi, 4-dnevna šola, ki petnajstim polnoletnim udeležencem nudi brezplačno udeležbo (tudi nastanitev), zajema strokovna predavanja, kreativne delavnice, ekskurzijo, praktično delo v vinogradu ali kleti, spoznavanje kulinarike in izvedbo degustacije.
Vsebine so vezane na temo enologije s prepletanjem jezikovno-literarnih prvin.

Izpostavljen je pomen in ozaveščanje kulturnega pitja vina mladih. Vključujejo se enološka in tudi jezikoslovna predavanja, ki se navezujejo na kreativne ustvarjalne delavnice, povezane z etnologijo, kulinariko in kulturo Dravinjske doline in Slovenije.
Program je usmerjen predvsem v aktivno delo udeležencev (skupinsko delo, delo v paru, sodelovalno učenje). S praktičnim delom in z ekskurzijo se izpostavlja konkretno spoznavanje učnih vsebin. Na jezikovni ravni  je v ospredju vključenost v komunikacijsko in socialno kompetenco posameznika – uporabnika jezika (vsebine so podane zanimivo, gre za odprto učno okolje, kreativne delavnice, zajemanje povezovanja na videz različnih znanj – enologija in jezikoslovje).
 
Informacije: mag. Tjaša Kos, tel. 041 357 520 ali e-pošta: drustvo.kelih@gmail.com