Seja IO Sommelier Slovenije

Redna seja Izvršilnega odbora Društva vinskih svetovalcev Sommelier Slovenije je sklicana za ponedeljek 11. februarja 2013 ob 16.00 na Vranskem.

Podrobnosti na: http://www.sommelier-slovenije.si/