Lombergarjevi dnevi 3. – 5. december 2014

Vinogradniški posvet poteka v sredo, 3. decembra 2014 v okviru "Lombergarjevih dnevov", ki jih organizirata KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Maribor in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Kraj posveta: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola, Hoče.


Podrobnosti so na voljo na http://www.kmetijski-zavod.si/?page=tema&tid=30