Slovenski vitezi na 11. viteški svečanosti v Portorožu

V Sloveniji je skoraj 120 članic in članov, med njimi pa vsi, od vinogradnikov, do gospodarstvenikov, politikov, pevcev, igralcev, vinskih kraljic, akademikov, politikov…Nadvse slovesno in svečano je bilo v prostorih Grand hotela Bernardin v Portorožu, kjer je Združenje slovenskega reda vitezov vina, ki deluje v osmih omizjih po vsej državi in ki je leta 2004 nastalo iz nekdanjega konzulata Evropskega (Gradiščansko – Panonski) reda vitezov vina, imelo tradicionalni, 11. ťViteški zborŤ. Trenutno je v Združenju slovenskega reda vitezov vina  skoraj 120 članic in članov, od vinogradnikov do gospodarstvenikov, politikov, pevcev, igralcev, vinskih kraljic, akademikov, politikov, kmetov, podjetnikov…

Na 11. zasedanju omenjenega združenja, ki ga je organiziralo viteško omizje Slovenska Istra in Kras in katerega so popestrili s posebnim kulturnim programom, so prisotne viteze in vitezinje pozdravili predstavniki organizatorja, konzul Viteškega omizja Slovenska Istra in Kras, dr. Livio Jakomina, Slovenska vinska kraljica Špela Štokelj, župan občine Piran Peter Bossman in ambasador Reda vitezov Franc Jankovič. Tokratne 11. viteške slovesnosti se je sicer udeležilo kakšnih 80 udov združenja, kjer so spregovorili o delu v iztekajočem se letu, o financah, sprejeli pa so tudi program dela in finančni načrt za prihodnje leto. Viteško omizje Slovenske Istre in Krasa se je še posebej predstavilo, ob tej priložnosti pa so tudi predali listino prijateljstva gostom iz vinorodne Madeire. Sam zbor se je pod geslom „V čast vinu in domovini“ začel s himno „Hvalnica slovenskemu vinu“. Že samo zbiranje pa je potekalo ob zorjenem kraškem pršutu in pršutu pečenem v krušnem testu ter vrhunski kapljici (črno borgonjo, 2011 kmetije Mahnič in rosejem, 2013 Primoža in Tadeja Stoka).

Pred zaključkom slovesnosti z Viteškim obedom v Grand hotelu Bernardin so nekaterim članom podelili statusne listine in sicer so nekateri vitezi napredovali, medse pa so sprejeli tudi nekaj novih kandidatov iz vseh osmih omizij: Viteško omizje Celje: iz viteza II. reda v viteza I. reda: Edi Kužner in Marjan Jutriša, iz viteza pripravnika v viteza II. reda: Boštjan Gorjup; Viteško omizje Ljubljana: iz viteza vina I. reda v viteza vina: Joco Žnidaršič, iz viteza II. reda v viteza I. reda: Dare Špenko, iz viteza pripravnika v viteza II. reda: Rok Klanjšček, predlog za novega kandidata: mag. Iztok Bricl; Viteško omizje Ptuj Ormož: iz viteza vina I. reda v viteza vina: dr. Vladimir Korošec, predlog za novega kandidata: Robert Pungračič; Viteško omizje Slovenska Istra in Kras: iz viteza II. reda v viteza I. reda: Miroslav Klun, iz viteza pripravnika v viteza II. reda: Tamara Kozlovič; Viteško omizje Maribor: iz viteza II. reda v viteza I. reda: Majda Dreisibner; Viteško omizje Brda in Vipavska dolina: iz viteza vina I. reda v viteza vina: Danilo Stekar, iz viteza II. reda v viteza I. reda: Mmartin Krapež, predlog za novega kandidata: Matjaž Žagar; Viteško omizje Dolenjska, Bela krajina in Posavje: iz viteza vina I. reda v viteza vina: Zdravko Mastnik in Katarina Merlin, iz viteza II. reda v viteza I. reda: Ivan Simonič, iz viteza pripravnika v viteza II. reda: Janez Štajdohar, predlog za novega kandidata: Rok Petančič; Viteško omizje Pomurje: iz viteza vina I. reda v viteza vina: Zlatko Borak, iz viteza pripravnika v viteza II. reda: Damjan Breznik.

O.B.