Strokovno preverjena kakovost Mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA 2015

Proizvajalci mesnih in mlečnih izdelkov, brezalkoholnih pijač, vina in medu že pričenjajo s potrjevanjem svoje odličnosti na mednarodnih ocenjevanjih kakovosti AGRA 2015.Prva, velika promocija zasluženih priznanj pa bo 53. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA od 22. do 27. avgusta 2015 v Gornji Radgoni.

Jutri, v petek, 22. maja bo potekalo v prostorih Biotehniške fakultete v Ljubljani ocenjevanje svežega mesa v okviru 36. mednarodnega ocenjevanja mesa in mesnih izdelkov.

Za najvišja priznanja se poteguje 24 vzorcev mesa in predpripravljenih jedi iz presnega mesa, ki jih je na ocenjevanje prijavilo 6 podjetij iz Slovenije in Hrvaške.

Ocenjevalno komisijo vodi predsednik prof. dr. Božidar Žlender, Biotehniška fakulteta Ljubljana, kot člani pa sodelujejo dr. Stanka Vadnjal in prof. dr. Lea Demšar iz Veterinarske fakultete Ljubljana ter doc. dr. Andrej Plestenjak, dr. Mateja Lušnic Polak, viš. pred. mag. Marlena Skvarča iz Biotehniške fakultete Ljubljana.

Od 2. do 5. junija bo v Gornji Radgoni na sporedu 29. mednarodno ocenjevanje mleka in mlečnih izdelkov. Od 10. do 11. junija bodo v okviru Mednarodnega ocenjevanja mesa in mesnih izdelkov ocenjeni še mesni izdelki, 12. junija bo sledilo 19. mednarodno ocenjevanje sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod. Ocenjevanje z najdaljšo tradicijo strokovnih preverjanj kakovosti pod okriljem sejma AGRA, 41. odprto državno ocenjevanje vin “Vino Slovenija Gornja Radgona”, bo na Pomurskem sejmu od 20. do 24. julija. Sledila mu bosta še 13. ocenjevanje medu z mednarodno udeležbo 4. avgusta ter 35. mednarodno ocenjevanje kmetijske mehanizacije in opreme od 20. do 21. avgusta 2015.