Vitezi

Vinski vitezi skrbijo za vinsko kulturo ter čaščenje in popularizacijo žlahtne kapljice

ARHAIČNOST V SODOBNEM ČASU!

    Evropski red vitezov vina, ki je zakoreninjen v srednjeveški tradiciji in deluje v več kot dvajsetih državah, zlasti iz EU, ima svoj Konzulat tudi v Sloveniji. V Evropi je trenutno v 22 državah preko 30 konzulatov z več kot 4500 pripadniki reda. Konzulat za Slovenijo je bil ustanovljen 26.9.1991, torej neposredno po osamosvojitvi Slovenije in je med prvimi priznal njeno suverenost. Šteje okoli 200 pripadnikov oz. udov, na čelu je Svet konzulata, ki mu predsedujeta konzul in prokonzul. Sestavlja ga šest viteških omizij, ki so postavljena po teritorialnem principu. Med njimi tudi viteško omizje Pomurje, ki ga vodi vitez Ignac Rajh. Po različnih redovnih stopnjah je v omizje Pomurje vključenih 44 članov oz. udov reda. 

    Slednji so se te dni sestali v svojem Domicilu, v gostilni Rajh v Bakovcih, na rednem letnem zboru, kjer so med drugim „obudili arhaičnost v sodobnem času (arhaičnost – starodaven, starinski, starost…)“.  Poleg programskih in organizacijskih vsebin svojega delovanja so namreč obravnavali tudi področja, ki spadajo v osnovno poslanstvo vinskega viteškega reda. V ospredju je predvsem zavzemanje za vinsko kulturo ter čaščenje in popularizacijo žlahtnega vina v povezavi s hrano, za negovanje visokih vrednot, duhovne odličnosti in plemenitosti viteškega prijateljstva, za človekovo dostojanstvo in evropske vrednote ter predvsem zavzemanje za mir, saj je bogastvo vina, najplemenitejše pijače na svetu, eno od zagotovil blagostanja in miru.

    Na zboru v Bakovcih, ki ga je s svojo prisotnostjo počastil novi vodja konzulata za Slovenijo, vitez Tomislav Kovačič ter v njem tudi aktivno sodeloval, se je predstavilo tudi pet na novo povabljenih kandidatov, ki bodo po določenem času postali polnopravni člani oz. udje viteškega reda, vsak s svojim botrom redovnikom. Sicer pa so srečanje ob odlični kulinariki spremljala čudovita vina iz področja Radgonsko-kapelskih, Lendavskih in Ljutomersko-Ormoških goric ter Goričkega. Obravnavan je bil tudi velik dogodek, ki bo 6. junija na Jeruzalemu. To bo viteško srečanje konzulatov iz območja Alpe-Adria, na katerem bo svečano podpisana mednarodna listina miru. Sicer pa se člani Evropskega reda vitezov vina udeležujejo številnih dogodkov povezanih z vinom in vinsko trto tako v Sloveniji kot širše. Udeleženci zbora so v okviru dobrodelnosti svoje prispevke namenili številni družini iz območja Ljutomera, ki je pred nedavnim ostala brez očeta.

    Poslanstvo viteškega reda je sicer čaščenje vina, promoviranje vina ter zavzemanje za mir, njegovo prvo geslo pa: Dvignimo kozarce, položimo orožje. Meč, ki se uporablja pri različnih ceremonijalih je le simbol viteškega stanu, sicer je pa to meč miru. Ena temeljnih vrednot reda je viteško prijateljstvo. Pripadnik reda mora biti tudi v zasebnem življenju vzor drugim. Pomembno je tudi drugo geslo reda: Šele, ko premagaš zavist, postaneš pravi viteški človek. V red se ne da prijaviti, ampak velja princip povabila. Za seznanitev z njegovim delovanjem, poslanstvom in običaji obstaja pripravništvo, ki ob pomoči predlagatelja traja eno leto. Sledi akreditacija, nadaljnja napredovanja oz. intronizacije pa so odvisne predvsem od aktivnosti posameznega pripadnika. V povprečju se v višje redovne stopnje napreduje v 4-6 letih, velja pa pravilo 'numerus clausus'. Iz reda pripadnik ne more izstopiti, lahko je le pozabljen. Viteški pozdrav temelji na dotiku levega senca, desnega senca in čela.

    Evropski red vitezov vina je neodvisen od religij, politike, gospodarstva in stanovskih interesov, temelji pa na krščanskih vrednotah, ki so tudi evropske vrednote. Zavzema se tudi za: vinsko kulturo in čaščenje ter popularizacijo žlahtnega vina, znanstveno in raziskovalno delo z vinom, resnico, dobroto in lepoto; za izboljšanje kvalitete življenja z vinom; za pravo plemenitost duha, ki ga odlikuje prostovoljno, častno, splošno koristno in neprofitno delo; socialne, dobrodelne, kulturno znanstvene dejavnosti in pobude človekovo dostojanstvo; mir, ker je največje bogastvo vina prav zagotavljanje blagostanja in miru. Za izpolnjevanje visokih zgodovinskih, družbenih in kulturnih zahtev, ker je vinski viteški red zakoreninjen v srednjeveški viteški tradiciji, reda sv. Jurija iz leta 1333 in 1468; Za negovanje visokih vrednot, duhovne odličnosti in plemenitega viteškega prijateljstva;

   Enakopravni viteški zapriseženci, hospesi, svetniki, sodniki in vitezi s svojo opredelitvijo za vinsko viteštvo in s svojimi konkretnimi prispevki in dejavnostjo na osebnem in poklicnem področju služijo uresničevanju plemenitih redovnih ciljev. IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI! 
                                                                                                                                               O.B.