Na pragu novega vinskega letnika

Ljudje smo nenehno v nekem pričakovanju, predvsem nečesa dobrega. Tako smo tudi pridelovalci in uživalci vin v velikem pričakovanju izjemnega vinskega letnika, vsako leto znova.

Kakovost vina je odraz mnogih dejavnikov, kot so: tla, klima, letnik, pridelava grozdja, zrelost grozdja, čas in način trgatve, predelava grozdja, priprava mošta, nega in hranjenje vina ter ne nazadnje primerna ponudba.

Kakšna bo kakovost vina, je odvisno od tega, kakšno grozdje je bilo pridelano v vinogradu, kjer je “spočetje” vina. V kleti se to bogastvo s primernimi tehnološkimi postopki le oplemeniti.

Za naše vinorodno območje je značilno, da so vremenske razmere zelo spremenljive, iz leta v leto drugačne, na kar se vinska trta odziva z različnim bogastvom v jagodi.

Prav zaradi tega z močnim poudarkom govorimo o kakovosti vin nekega letnika, vinskem letniku. Poznamo odlične, prav dobre, dobre in zadovoljive vinske letnike.

Kakšna vinska letina se nam obeta letos?

Letošnje leto je bilo vinski trti zelo naklonjeno, saj je zacvetela zgodaj, že konec maja in v začetku junija, ter pripravila lep nastavek grozdja, kar predstavlja izhodišče za dobro letino.

Na osnovi podatkov o dozorevanju grozdja je bil letos začetek zorenja za naše razmere obetaven, saj je nad dolgoletnim povprečjem in se bo po času dozorelosti grozdja vpisal med najzgodnejše. V primerjavi z letnikom 2014 je namreč v prednosti za več kot 14 dni, za najzgodnejšima letnikoma 2000 in 2003 pa zaostaja le za slab teden.

Narava je letos torej ponudila veliko, kako pa so pridelovalci to izkoristili, je seveda odvisno od cilja, kakšno vrsto, sorto, stil in kakovost vina želijo pridelati. Končni cilj pa je odvisen predvsem od možnosti prodaje. Tako je bilo letos možno pridelati vse vrste vin, od mirnih do penečih, kakor tudi vse kakovosti, od deželnega, kakovostnega, vrhunskega, do vrhunskih vin posebne kakovosti, kot so pozna trgatev, izbor, jagodni izbor. Grozdje, namenjeno za vino suhi jagodni izbor, pod »milim nebom« še čaka v vinogradu na primerno dozorelost, pri ledenem vinu pa tudi na ustrezno temperaturo.

Kakšne kakovosti in značilnosti vin letnika 2015 pričakujemo?

Prva srečanja z mladimi vini nakazujejo, da bodo vina zapeljivega videza – sijočih, sortno značilnih barv, s prepoznavno in poudarjeno dišavnostjo, ki se pri posameznih sortah izraža v razkošju sadnih in cvetnih vonjev. V okusu so vina polna, bogata, harmonična, prijetno pitna in všečna.

Pridelovalcem priporočamo, da vinu omogočijo ustrezne pogoje za nadaljnje zorenje, da mu bo dano razviti vse notranje skrito bogastvo.

Vinopivcem pa želimo obilo žlahtnih užitkov ob srečevanju z letnikom 2015, ki zares obeta.

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor