Preko težav do vinogradniških zvezd

Vsaka dežela in družba ima v svoji zgodovini pomembne dogodke in osebnosti, ki so odigrale odločilno vlogo v obstoju in razvoju naroda, države, kulture in ekonomije.

Tudi v stoletnem razvoju našega vinogradništva so bile izjemne osebnosti in ustanove, ki so  s svojim delom in  sposobnostmi doprinesle in predvsem vplivale na razvoj vinogradništva kot ga imamo danes. Vinogradništvo se skozi čas spreminja,  razvija in dopolnjuje ga prav vsaka nova generacija vinogradnikov in prav vsako obdobje ima svoje zvezde in zvezdnike,  ki svetijo in utirajo pot  množici ostalih vinogradnikov. Kot zvezde svetijo drugače, tako so na vinogradniškem nebu pomembne prav vse zvezde in zvezdice, ki skupno ustvarjajo izjemno svetlobo dolgoročno zagotovljenega uspeha.

Ob zvezdah zasanjajmo v naše petindvajsetletne vinogradniške sanje

Slovenija  po svojih izjemnih in posebnih naravnih danostih spada med svetovne naravne bisere. Edinstveni pa so tudi naši strmi vinogradi, saj spadamo med 4 % najboljših svetovnih strmih leg. Celoten zgodovinski razvoj vinogradništva s stoletno tradicijo, izjemnimi vinorodnimi legami in po kakovosti raznolikimi vini, predstavlja s svojo vinsko narodno kulturo in 30 000 vinskimi zidanicami svetovni unikum. Večji del slovenske vinorodne lepote  predstavlja vinogradništvo Podravja, kjer se po stoletni tradiciji in bogati vinski kulturi pridelujejo vrhunsko kakovostna vina iz grozdja, pridelanega v vinogradih na razgibanih strmih gričih. V vsej zgodovini je večina bleščečih vinskih zvezd svoj blesk namenjala  drugim, nam pa je bilo prepuščeno zgolj delo za blišč drugih. Sedaj pa nam je dano, mogoče samo za kratek čas, da lahko sami odločamo in ustvarjamo pogoje za svojo domačo vinogradniško aristokracijo in znotraj nje blesteče vinogradniške zvezde in vinske zvezdnike. Danes potrebujemo uspešna vinogradniška podjetja, žive in ustvarjalne vinogradniške kmetije, ob tem pa vinogradnike s pridelovalno etiko naravi prijazne in ekološke pridelave in  bogato in vsestransko vinogradniško  kulturo, ob tem pa ekonomsko uspešno pridelavo kakovostno odličnih, razpoznavnih ter cenjenih vin, kar bo tudi odločilno pripomoglo k nastanku novih delovnih mest za množico vinogradništvo navdušenih mladih vinogradnikov.

V Podravju lahko v kratkem času sedmih let zažari 400 vinogradniških zvezd, od katerih bo nekaj redkih vinskih zvezdnikov ali specializiranih velikih vinarskih podjetij, ki bodo ob sebi  združevala roj vinogradniških perzeid (malih vinogradnikov) in bodo močno svetila na vinarskem svetovnem nebu. Glavnino pa bodo predstavljale družinske vinogradniške zvezde v velikosti od 5–20 ha, ki bodo skupno in dolgoročno z velikimi zagotavljale do 5000 različnih delovnih mest mladim in perspektivnim pridelovalcem, Ob teh pa naj bi v prihodnosti dobili 5000 ha ekonomičnih in obnovljenih mladih vinogradov. V slovenskem ozvezdju podeželja vidimo možnost, da nam na slovenskem podeželju zasveti 50 000 drobnih nežnih lučk v obliki novih delovnih mest. Med  temi pa  bodo vinogradniške zvezde še posebno zažarele z  vsaj 60 % prodajo pridelanega vina na domu nekaj milijonom obiskovalcem v sklopu raznovrstnih storitev in bogatih doživetij najrazličnejših oblik ponudbe slovenskega  podeželja. S skupnim sijajem in našo izjemnostjo bomo na svetovnem turistično-vinskem  nebu zarisali novonastalo uspešno in bleščeče slovensko ozvezdje.

Večina teh zvezd ali njihovih zametkov že obstaja,  ampak ne svetijo in ne žarijo, dejansko so v temi, ker so napačno obrnjene in slabo usmerjene. In kaj je potrebno storiti, da zasvetijo? Pravzaprav zelo malo. Z zagotovljenimi splošnimi pogoji se uskladi njihov poenoten, skupen razvoj, ob tem pa bo vsaka bodoča zvezda sama ustvarjala svojo zgodbo . Pri tem pustimo vso svobodo ustvarjalnemu duhu in delovni vnemi, samo skupna pot bo pravilno usmerjena. Za razvoj vsake zvezde poskrbijo tihi spremljevalci, ki bodo omogočili njihovo osebnostno rast in razvoj, ne samo v tehnično-tehnoloških in finančnih veščinah, temveč tudi v osebnostni rasti in dvigu kulturnega stanja duha vinogradnikove osebnosti in zavesti. Ob zagotovljeni infrastrukturi, ki bo vsekakor strošek celotne družbe, naj se zagotovijo dolgoročni brezobrestni krediti bodočim vinskim zvezdam, določi naj se strokovni servis skupine odgovornih strokovnih spremljevalcev, ki bodo tudi soodgovorni, da bodo te zvezde zadovoljno žarele in delovale.

Hitro in dolgoročno lahko samo teh 400 pravilno postavljenih in dobro oskrbovanih  vinogradniško-vinskih zvezd zagotavlja več kot 200 milijonov evrske svetlobe samo z nastankom novih delovnih mest ali okrog 10 % preostalega skupnega pridobitnega  potenciala novih delovnih mest na slovenskem podeželju.

Preden zamahnete z roko in se nasmehnete tem sanjam, pomislite, da vse, tudi nemogoče, kar smo si želeli, smo složni in povezani tudi uresničili. Zdaj je čas, da se zbudimo in skupno ustvarimo naše sanje z uresničitvijo strategije nastanka slovenskih vinogradniško-vinskih zvezd.

Roman ŠTABUC, univ. dipl. inž. kmet.                                                                          Specialistična služba za vinogradništvo KGZS Zavod Maribor