21. vinska kralijca Slovenije Maja Žibert

V knjigi Julija Nemaniča o vinarstvu lahko preberemo nekaj o zgodovini vinske trte.

Pravi, da je divja trta, s podobnim grozdjem kot ga poznamo danes, obstajala verjetno že pred pojavom človeka na Zemlji. O tem pričajo fosilne pečke grozdja, stare okrog 60 milijonov let. Uveljavila se je v pragozdovih, ki so pokrivali tople površine planeta. Ker je iskala svetlobo, je razvila trtne vitice, ki so ji pomagale plezati po drevesu. Poimenovali so jo Vitis silvestris (divja trta). Zdi se, da je bila njena razširjenost na planetu bistveno večja kot danes. V ledeni dobi se je umaknila v toplejše kraje, okrog Sredozemskega morja in Bližnjega vzhoda. Čim se je Zemlja ogrela za nekaj stopinj, se je začela širiti na sever s pomočjo vetra, ki je raznašal cvetni prah (pelod), ali s pomočjo žuželk, ptičev in sesalcev, ki so se hranili z grozdnimi jagodami.
Če bi človek trto pustil, ne bi rasla na način, kot raste danes. To kaže na to, da smo mi njeni gospodarji. Mi določamo njen rez, smer, kot rasti. Sami določamo, kaj nam bo trta dala.
Človek v tem pogledu ni sam. S trto živi tudi narava in nad njo človek nima oblasti.
Človek, ki dela s trto v vinogradu, je vinogradnik.
A tudi vinogradnik težko preživi sam. Ključno vlogo med drugimi v njegovem položaju igra združevanje v društvenih združenjih, saj gre za skupine, ki imajo posluh in kažejo interes za obstoj in nadaljnji razvoj vina in vinske kulture. Kaj bi počel vinogradnik, če ne bi imel prijateljev, ki jih družijo iste stvari? Bi vino prideloval le zase?

Ponosna sem na vsa društva, združenja in povezovanja vinogradnikov v Sloveniji. Še posebno mi je všeč, ker v večini primerov na res visokem nivoju dobro sodelujejo z lokalnimi skupnostmi. Občutek imam, da kažejo te globoko spoštovanje do dela, ki ga opravljajo vinogradnikove roke.

Tako pozitiven odnos, kot ga kažejo vinogradniki do vinske trte, kot ga kaže nekdo do koga ali nečesa zaradi njegove moralno utemeljene veljave, bi moral biti prisoten večkrat v danes moralno izpranem svetu − zgled vsem ostalim. Spoštovanje, povezovanje in kultura. Vrednote, ki nas morajo povezovati.

Spoštovani vinogradniki in ljubitelji vinske kapljice. Še naprej ohranjajte tak odnos do naše kulture.