Člani Društva vinogradnikov Sveta Trojica v Slovenskih goricah obeležili jubilej

V prepolni dvorani kulturnega doma Sv. Trojica v Slovenskih goricah so tamkajšnji vinogradniki obeležili 15. obletnico obstoja in svojega uspešnega delovanja.

 
Skrbijo tudi za razvoj turizma v svoji občini!
 
Poleg vinogradnikov in vinogradnic, so se prireditve udeležili tudi številni gostje, med katerimi: domači župan Darko Fras, nekdanja vinska kraljica Društva vinogradnikov Cerkvenjak Martina Breznik, predsednik Društva VTC 13 Simon Toplak, številni vinski vitezi Slovenskega omizja in Evropskega reda,  predstavniki različnih domačih društev in predsedniki sosednjih društev vinogradnikov…

Leta 2002 so se vinogradniki na območju Upravne enote Lenart dogovorili, da bodo v vseh takratnih krajevnih skupnostih ustanovili lastna društva vinogradnikov. Pobudnik za ustanovitev Društva vinogradnikov Sveta Trojica in prvi predsednik je bil Franc Rajter, ki je sklical ustanovni zbor 12. decembra 2002. Strokovno pomoč pri ustanoviti je nudila Cvetka Bunderla iz lenarške enote Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj. Na ustanovnem občnem zboru so izvolili 7-članski upravni odbor, v katerem so ob predsedniku Francu Rajterju bili podpredsednik Jože Lorenčič, tajnik Amadeus Rajter, blagajnik Janez Cmour. Člani upravnega in nadzornega odbora ter častnega razsodišča so bili: Hendrik Fekonja, Srečko Vogrin, Franc Golob in Jože Žel. Franc Rajter je društvo vodil do svoje smrti leta 2007, nato je do rednega občnega zbora do marca 2008 opravljal funkcijo predsednika Milan Šalamun. Na občnem zboru marca 2008 pa je predsedniško funkcijo prevzel Peter Leopold, ki društvo zelo uspešno vodi še danes.
 
Prav Leopold je v svojem nagovoru nanizal mejnike razvoja društva, izpostavil najpomembnejše uspehe in predstavil področja kjer so člani društva najbolj aktivni in prepoznavni. „Danes lahko mirno rečemo, da je prav Društvo vinogradnikov Sveta Trojica eden pomembnih nosilcev turizma, ki se dejavno vključuje v prireditve v občini ter povezuje s sorodnimi društvi v občini in izven nje. V petnajstih letih smo dosegli pomembne rezultate. Pridelujemo vino Trojičan, najvišje ocenjena sortna vina razglasimo za protokolarna vina občine, član trojiških vinogradnikov Marjan Klobasa prideluje penino Martin in Martina. S pomočjo društva je družina Vengerli odprla vinotoč Pri Betki in Izletniško kmetijo Feliks v centru Svete Trojice. Mnogo trojiških vinogradnikov je opravilo tečaj za polnitev vin in s tem pridobilo ustrezno znanje za kletarjenje. In še bi lahko naštevali. V mesecu novembru je naš član društva vinogradnikov Marjan Klobasa postal vinski vitez Slovenskega reda, Omizje Pomurje“, je dejal predsednik društva, nakar so si prisotni ogledali video posnetek s prikazom dejavnosti društva in doseženih uspehih v preteklih petnajstih letih.
 
Predsednik je tudi dajal, da so lahko dosegli takšne uspehe gre zahvala ustanovnim članom društva vključno z njihovimi družinskimi člani. Zahvalil se je občini Sveta Trojica in županu Darku Frasu za moralno in finančno pomoč. Brez strokovne pomoči KGZ MB in Ptuj teh uspehov ne bi dosegli zato se jim je tudi zahvalil za nudeno strokovno pomoč. Zahvalil je tudi Cvetki Bunderla, patru Bernardu, medijem in ne nazadnje vsem članom društva, tudi svoji ženi Katici in družinskim članom za pomoč in številne nasvete pri realizaciji nalog predsednika. Kot je ob okroglih obletnicah običaj, so ustanovnim članom podelili spominske plakete. Prejeli so jih: Franc Rajter (posthumno), Cvetka Bunderla, Janez Cmour, Franc Golob, Hendrik Fekonja, Jože Žel, Franc Rojko in občina Sveta Trojica. Podelili so tudi listino o zgodovini cepiča potomke najstarejše trojiške – Ildenfonzove trte, ki sta jo prejela mestni viničar najstarejše trte z Lenta Stane Kocutar in župan občine Sveta Trojica Darko Fras.
 
Za dosežene uspehe društva in vodenje društva se je predsedniku Petru Leopoldu osebno zahvalil župan Darko Fras, ter si zaželel še naprej takšno sodelovanje. Dejal je, da si ne more zamisliti prireditev občine brez sodelovanja Društva vinogradnikov, saj so v dosedanjih prireditvah pokazali odlične sposobnosti. Peter Leopold ima sposobnost združiti ljudi v akcijah, kar zagotavlja takšne uspehe. V zahvalo je društvu izročil darilo. Tudi posamezniki so se zahvaljevali za dobro sodelovanje in izročali priložnostna darila. Prireditev je povezovala Darinka Čobec, v kulturnem programu pa so sodelovali: Duo Jože Golob in Janez Perko, mlada pevka Stela Tavžel, ansambel Trojiški muzikantje in folklorna skupina KD Trojica pod vodstvom Janje Požegar. Po končani proslavi je sledilo druženje v prostorih Izletniške kmetije Veingerl.
                                                                                                                                                O.B.