Tržnikov nasvet Potrebujete pomoč na področju vinskega trženja?

Tudi če smo uspeli pridelati še tako kakovostno vino, to še ne pomeni, da bomo lahko le to uspešno prodajali, če ne bomo upoštevali tržnih zakonitosti in ne bomo izhajali iz potreb trga. Pomembno je, kako bomo steklenico vina »oblekli« in ali ji bomo za popotnico v potrošniški svet namenili še kaj več kot samo dobro kvaliteto.

Image našega vina je celotna podoba, ki si jo neka oseba ustvari o našem produktu, s katerim se sooči na kakršenkoli način. Image vsebuje prepričanje, vrednote, stališča in stereotipe, ki jih ima nekdo o nekem izdelku. Koncept imagea je potrebno razlikovati od stališč, stereotipov, mnenj, saj je mnogo bolj kompleksen, nezaveden in čustveno obarvan. Podjetja, ki imajo izgrajeno svojo podobo ali image, s prodajo izdelkov nimajo težav, kljub konkurenci. Vendar pa je pomembno, da svojo podobo in ugled opravičijo s kakovostjo, konkurenčnostjo in dobrim imageaom organizacije kot odsevom njene identitete med različnimi javnostmi.

Dejavniki, ki vplivajo na doseganje ugodnega imagea so: kakovost vina, konkurenčnost v ceni, servisu, videzu, embalaži in razpečavnih poteh. Skladno z navedenim lahko sklenemo, da je image celotna podoba, ki si jo neka oseba ustvari o nekem objektu, s katerim se sooči na kakršenkoli način. Pri imageu imamo dejansko opravka z mnogimi pojavnimi oblikami, ki se na koncu zlijejo v celoto. Posamezna organizacija se mora zavedati, da komunicira z mnogimi segmenti javnosti, ki si o njej oblikujejo različne predstave. Tako si posamezen segment javnosti oblikuje specifičen image, ki vpliva na njegov odnos do organizacije in do njenih izdelkov. Segmentu potrošnikov so pomembna dimenzija imagea nekega podjetja njegovi izdelki s svojo blagovno znamko.

Potrebujete pomoč na področju vinskega trženja? Naši strokovnjaki so vam na voljo.

Brez odlašanja nas pokličite ali nam pišite:

Zavod SloVino
Oddelek vinskega marketinga
Vinarska 14
2000 Maribor
02 2283030
031 766000
marketing@slovino.com